Závěrečná zkouška - magisterské studium

Forma státní závěrečné zkoušky

Státní magisterská zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Celá státní zkouška trvá 1 hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. Při zkoušení student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek.

V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Důvodem k neúspěšnému absolvování magisterských státních zkoušek je:

Jazyk, ve kterém probíhá zkouška, záleží na oboru. Obory SSMEA, EMBA, BITA: angličtina. Obory SSME, EMB: angličtina, čeština nebo slovenština podle volby studenta. Ostatní obory: čeština nebo slovenština. Obhajoba diplomové práce se očekává v jazyce, ve kterém je práce psána, anglicky psanou práci je však možné obhajovat i česky nebo slovensky.

Otázky k státní závěrečné zkoušce

Studijní programy členěné na obory (studium započaté před semestrem Podzim 2019)

ProgramOborOtázky
InformatikaBezpečnost informačních technologiíOtázky BIT
InformatikaEmbedded SystemsOtázky EMBA
InformatikaInformační systémyOtázky INS
InformatikaParalelní a distribuované systémyOtázky PDS
InformatikaPočítačová grafikaOtázky GRA
InformatikaPočítačové sítě a komunikaceOtázky PSK
InformatikaPočítačové systémyOtázky POS
InformatikaUmělá inteligence a zpracování přirozeného jazykaOtázky UMI
InformatikaTeoretická informatikaOtázky TEI
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaOtázky AP
Aplikovaná informatikaBioinformatikaOtázky BIO
Aplikovaná informatikaService science, management, and engineeringOtázky SSME
Aplikovaná informatikaZpracování obrazuOtázky OBR
Učitelství pro střední školyUčitelství informatiky pro střední školyOtázky UVT

Studijní programy akreditované od akademického roku 2019/2020

ProgramStudijní plánOtázky
Teoretická informatikajednooborový se specializacíOtázky TEI
Vizuální informatikajednooborový se specializacíOtázky VIZI
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnostjednooborový se specializacíOtázky PSKB
Umělá inteligence a zpracování datjednooborový se specializacíOtázky UIZD
Řízení softwarových systémů a služebjednooborový se specializacíOtázky RSS
Učitelství informatiky pro střední školyjednooborový, nebo minorOtázky UISS