Závěrečná zkouška - bakalářské studium

Forma státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. Každá část je hodnocena samostatnou známkou. Pokud student uspěje pouze u jedné z těchto dvou částí, opakuje pouze tu část, u které měl hodnocení „nevyhověl“. Dle Opatření děkana o opakování bakalářské státní závěrečné zkoušky je vypisováno opravné zkoušení i v září.

Ústní zkouška probíhá před komisí. Při zkoušení je úkolem studenta reagovat na dotazy komise ze dvou náhodně vylosovaných otázek (jedné teoretické a druhé praktické; u oborů SOCI a INVS je jedna otázka informatická a druhá oborová).

V případě negativních posudků na bakalářskou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Důvodem k neúspěšnému absolvování bakalářských státních zkoušek je:

Jazyk: Zkoušení probíhá v češtině nebo slovenštině. Anglicky psanou práci je možné obhajovat anglicky.

Časový harmonogram: Státní bakalářská zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. Celá státní zkouška trvá 35 minut (přibližně 15 minut obhajoba, 20 minut zkoušení). Na prezentaci bakalářské práce má student 8 minut, dalších cca 7 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi.

Otázky k státní závěrečné zkoušce

Studijní programy akreditované od akademického roku 2019/2020

ProgramStudijní plánOtázky
Informatikajednooborový, major, minorOtázky B-INF
Programování a vývoj aplikacíjednooborovýOtázky B-PVA
KyberbezpečnostjednooborovýOtázky B-CS
Informatika ve vzděláváníminorOtázky B-IVV

Studijní programy členěné na obory (studium započaté před semestrem Podzim 2019)

ProgramOborOtázky
Aplikovaná informatikaInformatika ve veřejné správěOtázky INVS
Aplikovaná informatikaSociální informatikaOtázky SOCI
Informatika a druhý oborInformatika a druhý oborOtázky IO
Informatika / Aplikovaná informatikaVšechny ostatní oboryOtázky Společný základ