Individuální studijní plán "ISP"

S platností od akademického roku 2017/2018 došlo k úpravě IS aplikace pro hodnocení a plán PhD studia.
Nadále se v IS aplikaci vyplňuje ISP každý semestr.

Aktuální termíny (platné pro FI) pro vyplnění ISP v IS:

do 28. 8. 2022 - student
- vyjádření k jarnímu semestru "Editovat zpětnou vazbu k semestrální náplni jaro 2022"
- studijní plán pro podzimní semestr "Editovat semestrální náplň podzim 2022"
do 31. 8. 2022 - školitel
- hodnocení jarního semestru "Editovat hodnocení semestrální náplně jaro 2022", "Hodnocení školitelem", souhlas/nesouhlas s postupem do následujícího semestru
- vyjádření k plánu pro podzimní semestr "Schválit semestrální náplň podzim 2022", "Schválení školitelem"Přístup k ISP v IS

Studenti
IS MU > Osobní administrativa > Student > Začátek semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení
IS MU > Osobní administrativa > Student > Konec semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení
Školitelé
IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Doktorští studenti > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.
Oborová rada a komise
IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Pohled oborové rady > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.