Individuální studijní plán "ISP"

S platností od akademického roku 2017/2018 došlo k úpravě IS aplikace pro hodnocení a plán PhD studia.
Nadále se v IS aplikaci vyplňuje ISP každý semestr.

Aktuální termíny pro vyplnění ISP v IS:

do 31. 8. 2018 - student
- vyjádření k jarnímu semestru "Editovat zpětnou vazbu k semestrální náplni jaro 2018"
- studijní plán na podzimní semestr "Editovat semestrální náplň podzim 2018"
do 5. 9. 2018 - školitel
- hodnocení jarního semestru "Editovat hodnocení semestrální náplně jaro 2018", "Hodnocení školitelem", souhlas/nesouhlas s postupem do následujícího semestru
- vyjádření k plánu na podzimní semestr "Schválit semestrální náplň podzim 2018", "Schválení školitelem"
- pouze u nově nastupujících studentů "Schválení plánu celého studia"
do 5. 9. 2018 - student nastupující do 1. semestru
- vyplnění plánu na celé studium "Editovat plán celého studia", popište zejména zaměření výzkumu/tématu (NE podrobný rozpis každého semestru)
- studijní plán na podzimní semestr "Editovat semestrální náplň podzim 2018"
Plány si se svým budoucím školitelem můžete vykomunikovat a ujasnit už během léta, vyplnit do ISP v IS je budete moci až po zápise do studia od 1. 9. 2018.


Přístup k ISP v IS

Studenti
IS MU > Osobní administrativa > Student > Začátek semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení
IS MU > Osobní administrativa > Student > Konec semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení
Školitelé
IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Doktorští studenti > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.
Oborová rada a komise
IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Pohled oborové rady > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.