Přednášky a cvičení

Přednáška je forma výuky, ve které vyučující studentům předává teorii. Přednáška se typicky koná pouze v jednom čase pro všechny studenty předmětu ve velkých poslouchárnách (nejčastěji D1, D2 a D3).
Přednášky jsou obecně nepovinné a veřejné (tedy přístupné i nestudentům).

Cvičení (seminář) naopak slouží k většímu zapojení studentů a vyzkoušení si praxe. Cvičení neboli seminárních skupin je pro předmět vypsáno několik a jeden cvičící se tak věnuje menší skupině studentů.
Cvičení jsou obecně povinná a neveřejná.

Většina předmětů v prvním semestru má jak přednášku, tak cvičení. Teorii z přednášek si studenti procvičí v malých skupinkách.

Podrobněji o formách výuky ve Studijním a zkušebním řádu MU, článek 9.

Volba cvičení nebo semináře

V období Zápis do seminárních skupin se studenti přihlašují do cvičení (seminářů). Jelikož účast je povinná (většinou je umožněna jedna nebo dvě absence), student si musí cvičení vybrat tak, aby mu s ničím v rozvrhu nekolidovalo.

Podle nového SaZŘ čl, 9 odst. 6 (od 1. 9. 2017) je na cvičeních dovoleno mít minimálně jednu neomluvenou absenci.
Vyučující může stanovit volnější pravidla. Po domluvě s vyučujícím také lze např. nahradit účast v jedné seminární skupině účastí v jiné skupině (s pokrytím totožné látky).