Hostující studenti

Tato stránka je určena pro studenty, kteří chtějí studovat na Fakultě informatiky MU v rámci výměnných krátkodobých programů, které nevedou k získání titulu z MU. Každoročně na MU přijíždí asi tisíc zahraničních studentů, kteří jsou se svým studiem a pobytem v Brně velmi spokojeni. Právem proto bylo Brno vyhlášeno jako čtvrté nejlepší studentské město na světě. Neváhej a přijeď to zažít a vidět na vlastní oči!

Než si vyberete, co přesně chcete v Brně studovat, podívejte se, v rámci jakého programu budete na FI MU pobývat.

Erasmus+ studium (Evropa)

V rámci ERASMUS+ programu mohou studenti vybraných univerzit strávit 1–2 semestry na FI MU. Stipendium je určeno pro studenty, kteří ukončili minimálně první ročník svého vysokoškolského studia a je vypláceno studentovou domovskou univerzitou. Vaše domovská univerzita musí mít s FI MU uzavřenu bilaterální smlouvu, ověřte si toto na zahraničním oddělení své univerzity. Byli jste vybráni svou univerzitou na Erasmus studium na FI MU? Podívejte se prosím na web Centra zahraniční spolupráce, kde je celý postup pro přihlášení popsán.

Erasmus+ mimo Evropu

Tato aktivita umožňuje mimoevropským studentům přijet na studium či výzkum na vybrané evropské univerzity. Studenti ze Západního Balkánu, Afriky, Asie, Severní či Latinské Ameriky mohou strávit 1–2 semestry na Masarykově univerzitě. Více informací o možnostech studia a přihlášení najdete na webu CZS.

Freemover

Pokud vaše škola nemá uzavřenu formální smlouvu o výměně studentů s FI MU, můžete požádat o krátkodobé studium na FI MU jako freemover. Studenti žádající o takovýto pobyt, musí mít potřebné znalosti nutné pro studium zvolených předmětů. Je doporučeno být nejméně ve 3. ročníku bakalářského studia. Všichni studenti musí splňovat požadavky na znalost anglické/českého jazyka dle zvoleného jazyka výuky.

Pokud se o tento typ studia zajímáte přihlaste se prostřednictvím elektronické přihlášky. Termín pro uzavření přihlášek je 31. května pro podzimní semestr a 30. října pro jarní semestr.

Pracovní stáže

Jestliže chcete získat nějaké pracovní zkušenosti, můžete pracovat na výzkumných projektech ve fakultních laboratořích. Najděte si laboratoř, která vás nejvíce zajímá, oslovte jejího vedoucího a zajímejte se, zda vás mohou na stáž přijmout. Domluvíte-li se na spolupráci, kontaktujte Oddělení zahraničních záležitostí, které vám pomůže pobyt vyřídit.

Praktické stáže jsou většinou financovány studentem (Erasmus+ program, Freemover, jiné finanční zdroje) nebo v některých případech může fakulta nebo laboratoř podpořit studenta z vlastních zdrojů, zeptejte se na tuto možnost, když si stáž domlouváte.

Další možnosti

  • Masarykova univerzita uzavírá bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami po celém světě, které nabízí širokou možnost pobytů s různými způsoby financování studia a životních nákladů.
  • ISEP koordinuje studentskou výměnu mezi USA a 38 dalšími zeměmi.
  • DAAD nabízí širokou škálu stipendií pro německé studenty, stážisty, absolventy, mladé akademiky a výzkumníky, kteří chtějí získat další akademické a osobní zkušenosti v zahraničí.
  • AKTION je program bilaterální spolupráce ve vzdělání a vědě ve všech oblastech výzkumu. Žadatelé, kteří mají zájem přijet na MU musí být občané Rakouska.
  • Visegrad Fund nabízí velké množství stipendií pro občany zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) a také pro vybrané země mimo V4.
  • Fulbrightova komise poskytuje různé možnosti studia a výzkumu v České republice pro americké občany.
  • CEEPUS je připraven pro posílení studentské mobility v regionu střední Evropy.
  • Benjamin A. Gilman Scholarship nabízí granty pro bakalářské studenty s omezenými finančními prostředky, kteří jsou americkými občany a usilují o studium v zahraničí.