Stipendijní podpora

Děkan FI MU vyhlásil od 1.7.2006 Stipendijní program na podporu mobility, sloužící k poskytnutí finanční podpory studentům, kteří absolvují část studia v zahraničí.

Pravidla pro čerpání stipendia na podporu mobility pro studenty FI MU

Žádost o poskytnutí stipendia (PDF,doc)