translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Obecné informace pro návštěvníky studentů

Knihovna

Knihovna Fakulty informatiky se poprvé otevřela, když byla založena samotná fakulta. Zpočátku zásoba přibližně 1 500 knih sloužila primárně Institutu výpočetní techniky a později se rozšířila do oblasti Informatika, tj. Informatika. Přibližně 90% knih a časopisů je v angličtině, zbývajících 10% je v češtině. Knihovna má v současné době 18 000 knih a 80 časopisů a časopisů. Knihovna vždy poskytovala přímý přístup k knihám a časopisům, což uživatelům umožňuje volně prohlížet regály.

Knihovna je přístupná studentům a zaměstnancům Fakulty informatiky, dalších fakult Masarykovy univerzity a VUT, technické univerzitě v Brně, která má vlastní Fakultu informačních technologií.

Ústřední knihovna Fakulty informatiky se nachází v budově fakulty a má velkou sbírku knih a článků v angličtině. Můžete vyhledávat jeho online katalog .

Ubytování

Mezinárodní studenti Masarykovy univerzity mohou bydlet v univerzitní rezidenci na Vinarské ulici, komplex budov v jedné z nejhezčích brněnských čtvrtí. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. Většina pokojů je propojena s přístupem k internetu, kde je snížený měsíční poplatek. Pro ty, kteří nemají vlastní počítače nebo notebooky, jsou zde také speciální počítačové místnosti, za které se platí malý poplatek za hodinu. Komplex zahrnuje také tělocvičnu, hudební místnosti, prádelny, fotografickou laboratoř, studentskou jídelnu a bufet a bistro otevřené ve večerních hodinách. Veřejná doprava poskytuje fakulty snadný dosah. Nejbližší k fakultě je kolej Kounicova s ​​dvoulůžkovými pokoji a společnou koupelnou pro dvě místnosti. Cena lůžka pro jednoho studenta je přibližně 3500-4000Kč měsíčně.

Webové stránky, které mohou studenti MU využít k nalezení ubytování v soukromí: http://bydleni.muni.cz/ nebo http://www.forstudent.cz/

Jídelna

Na Fakultě informatiky je k dispozici jídelna, která je otevřena všem studentům za oběd za rozumné ceny. Studenti mohou během oběda nebo večer využívat libovolné univerzitní kavárny. Obědy lze rezervovat nejméně jeden den předem, nebo si studenti mohou vybrat z omezenějšího výběru, který je k dispozici bez rezervace. Kavárny nejsou otevřeny o víkendech a svátcích.

Životní náklady

Životní náklady jsou v České republice velmi nízké ve srovnání s většinou západních zemí. Budete schopni žít velmi pohodlně bez utrácení velkých částek.

Ubytování na vysokých školách 3500 - 4000 Kč / měsíc
Oběd v univerzitní jídelně 70 - 100 Kč
Stravování v restauraci cca 150 Kč
Jízdenka pro veřejnou dopravu (60 min.) 25 Kč
Měsíční lístek pro veřejnou dopravu 550 Kč měsíčně
Měsíční lístek pro veřejnou dopravu - studenti do 26 let 275 Kč / měsíc
Autobusová jízdenka Brno - Praha (jednosměrná) 200 Kč

Cestování

Letecká doprava

Mezinárodní letiště Brno bylo otevřeno v roce 2005. Nabízí pravidelné lety do Londýna / Stansted, Mnichova a Prahy. Pokud přijedete do Brna letecky, můžete jet autobusem č. 76 do centra města nebo taxi přímo do univerzitní rezidence. Doba cesty z letiště do centra autobusem je přesně 20 minut. Na jednu cestu potřebujete lístky se dvěma zónami platnými po dobu 60 minut. Za dospělé stojí 25 Kč (1 EUR).

Většina studentů zjistí, že je výhodné jezdit do Prahy nebo Vídně a odtud pokračovat do Brna vlakem nebo autobusem. Nejlepším způsobem, jak cestovat přímo z Brna z pražských nebo vídeňských letišť, je využít autobusy soukromé společnosti Studentská agentura .

Železniční doprava

Z Brna můžete cestovat pravidelným spojením přímo do 3 hlavních měst - Vídeň (Rakousko), Praha (Česká republika a Čechy) a Bratislava (Slovensko). Cesta do Vídně a Bratislavy trvá vlakem 1,5 hodiny, do Prahy jezdíte vlakem 3,5 hodiny, vlaky EC zkrátí cestu na méně než 2,5 hodiny.

Veřejná doprava v Brně

Systém veřejné dopravy v Brně je poměrně komplexní a spolehlivý. Mnoho tramvajových, autobusových a trolejbusových linek vám umožní po celou den a večer rychle do kterékoli části města. Jednotlivé vstupenky si můžete zakoupit na většině novinových stánků, prodejní automaty, letištní informační centrum, hotely a některé obchody. Ceny obvyklých vstupenek pro dospělé: 10 minut bez transferu - 15 Kč; za 60 minut s převodem - 25 Kč.

Při vstupu do prvního vozidla vaší jízdy musíte okamžitě "vyrazit" svou jízdenku pomocí jedné z malých žlutých zařízení připojených ke svislým pólům v blízkosti dveří. Máme inspektorů, kteří vás mohou kdykoliv požádat o vstupenku (bez platného cestovního dokladu je pokuta 1000 Kč na místě!)

Víza a pojištění

Pokud je student přijatý ke studiu na MU, bude se muset obrátit na místní české velvyslanectví a poradit se o nejnovější informace. Formuláře žádostí jsou k dispozici na konzulátech a nelze je kopírovat. Česká republika požaduje pro studium v ​​průběhu 90 dnů povinnost mít studentské vízum. Celý postup pro získání studentského víza může trvat až 60 dní. Ujistěte se, že o vízum požádejte dostatečně brzy, abyste jej obdrželi před odjezdem.

Zahraniční studenti pocházející z členských států EU a zemí evropského hospodářského regionu by se měli obrátit na autorizovanou pojišťovací agenturu, kde byli pojištěni, a před cestou do České republiky zajistí zdravotní pojištění pro studium.

Každý cizinec ze země mimo EU je povinen zajistit zdravotní pojištění podle nového zákona, který vstoupil v platnost počátkem roku 2010. Zavádí nové předpisy týkající se cestovního zdravotního pojištění pro studenty, kteří nejsou občany EU a pobývají v Po více než 90 dnech.

Viz internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky (http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/travel_medical_insurance.html). Cestovní zdravotní pojištění pro dlouhodobé vízum musí být uzavřeno s pojišťovnou oprávněnou poskytovat pojišťovací služby v České republice.

Než požádáte o cestovní zdravotní pojištění u pojišťovny, která je v současné době oprávněna poskytovat cestovní zdravotní pojištění na území České republiky, obraťte se na Velvyslanectví ČR nebo Generální konzulát ČR ve vaší zemi, abyste se dozvěděli více o vízovou politiku a požadavky na zdravotní pojištění pro vydávání víz.

Uznávání předcházejících bakalářských a magisterských titulů

Pro přijetí na studijní programy musí mít přijatí uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných vysokými školami mimo území České republiky, oficiální doklad potvrzující, že jejich předchozí titul lze uznat v České republice. Chtěli bychom žadatele, kteří obdrželi oznámení o přijetí studijního programu MU, požádat, aby si přečetli popis postupu uznávání a co nejdříve zahájili tento postup vyplněním přihlášky a poskytnutím potřebné dokumentace.

Žádost o uznání diplomů vydaných vysokoškolskými institucemi mimo území České republiky musí obsahovat:

  • Formální písemná žádost (přihláška), včetně aktuálních kontaktních informací studenta, ve kterém žádá o uznání jeho diplomu,
  • Ověřená kopie diplomu studenta,
  • Oficiální univerzitní kurzy,
  • Oficiální české překlady obou dokumentů,
  • Apostil je v některých případech vyžadován. (Apostil je oficiální doklad vydaný v zemi původu, který potvrzuje, že dokument je platný).
Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Jaroslava Králová
Studijní oddělení, Masarykova univerzita
E-mailem: kralova@rect.muni.cz
Webová stránka: https://www.muni.cz/cs/admissions/recognition?lang=cs

Akademický kalendář

Akademický rok je rozdělen na 2 semestry - podzimní semestr a jarní semestr. Každý semestr obsahuje 12 až 15 týdnů přednášek, po nichž následuje šest až osm týdnů. Podzimní semestr: září - únor
Kurzy: polovina září - polovina prosince
Vánoční prázdniny: polovina prosince - začátek ledna
Doba zkoušky: začátek leden - polovina února
Jarní semestr: únor - červen
Kurzy: konce února - polovina května
Doba zkoušky: polovina května - konec června

Adademický kalendář

Systém kreditů na MU

Masarykova univerzita se během akademického roku 1999/2000 přestěhovala do systému výuky a kreditů (podle systému ECTS - European Credit Transfer System). Standardní studijní zátěž je 30 kreditů za semestr včetně kreditů za dokončení předmětu. Kredity jsou kvantitativní vyjádření pracovního vytížení studenta na plný úvazek. Jeden kredit odpovídá jedné hodinové hodině týdně, což znamená, že studenti, kteří dodržují doporučený studijní plán, mají 30 hodin týdně. Studijní hodiny se počítají jako hodiny strávené na přednáškách a seminářích, stejně jako samostatná práce.

Kromě kreditů získaných z povinných a výběrových kurzů se studenti mohou zaregistrovat na předměty nabízené libovolnou fakultou Masarykovy univerzity.

Informační systém

Většina administrativních činností a komunikace probíhá elektronicky prostřednictvím univerzitního informačního systému . Univerzitní informační systém se využívá pro zápis a registraci předmětů, které se týkají termínu zkoušky. Všichni studenti mají přístup ke svým studijním výsledkům.

Studentům je přidělena studentská karta ISIC, která se používá k identifikaci, zejména v omezených přístupových laboratořích a PC halách, pro písemné a ústní zkoušky, na studijní oddělení, knihovnu a na objednávání jídel ve školním bufetu.

Navštěvující studenti