Zápočet, kolokvium, zkouška

Způsob ukončení předmětu odpovídá formě závěrečného prověření znalostí.
Podle způsobu ukončení také dostáváte výsledný počet kreditů za předmět. K základnímu počtu kreditů se dle ukončení přičte:

  • Zápočet +0 kreditů
  • Kolokvium +1 kredit
  • Zkouška +2 kredity

K tomu, abyste vůbec nějaké kredity za předmět dostali, ho nejprve musíte úspěšně ukončit. U některých předmětů si však student může formu ukončení vybrat.

Zápočet

Zápočet je nejsnazší forma ukončení předmětu. Pro jeho získání stačí například určitý počet bodů z průběžných testů, průběžné plnění úkolů a v případě některých předmětů i aktivní účast ve výuce.

Příklady předmětů ukončených zápočtem: všechny tělesné výchovy nebo Angličtina online.

Kolokvium

Kolokvium je méně náročná zkouška. Dříve bylo kolokvium ústní záležitostí, ale na FI to neplatí, i v případě ukončení kolokviem vás může čekat esej, projekt, rozbor, test, ale také rozhovor s vyučujícím nebo test formou zajímavého úkolu.

Příklady předmětů ukončených kolokviem: English I - seminar nebo Základy odborného stylu.

Zkouška

Zkouška je nejnáročnější ukončení předmětu. Na FI je většina zkoušek písemných a vyučující hojně užívají možnost strojově kontrolovaných testů. Setkáte se i s otevřenými otázkami, kam odpověď musíte napsat. Někdy je to doplněk k testovým otázkám s možnostmi, někdy je z otevřených otázek celá zkouška. Někdy se očekává odpověď na pár řádků, jindy máte zaplnit dvě A4 nebo tvořit třeba grafy. A z alespoň jedné matematiky (MB10{1,2,3,4}) vás čeká ústní zkouška.

Některé předměty ukončené zkouškou vyžadují splnění zápočtu předtím, než jste ke zkoušce vůbec připuštěni. Často je to snaha motivovat studenty k průběžné práci během semestru a ověřovat to úkoly nebo průběžnými či polosemestrálními testy.

Podmínky pro jakékoli ukončení jsou vždy jasně specifikované na začátku semestru.