Donald E. Knuth

Angličtina na FI

Pro bakalářské studenty

 • Základní angličtina, kterou musíte zvládnout, abyste mohli jít k bakalářské státní závěrečné zkoušce, je VB001 Specialist English. Předmět je pouze formou zkoušky na konci semestru. Zkouška prověřuje, zda vaše znalosti opravdu odpovídají úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

  VB001 Specialist English

 • Pokud si nejste jistí úrovní vaší angličtiny nebo ji chcete dále procvičovat, jsou tu pro vás kurzy VB035 a VB036, které vám pomohou. Zároveň s druhým (jarním) kurzem si lze zapsat i zkoušku VB001.

  VB035 English I a VB036 English II

 • Semináře z angličtiny si lze zapsat k základním kurzům z angličtiny a intenzivně v nich procvičovat to, co chcete zlepšit, především v mluvené komunikaci. Získáte tak větší jistotu i sebevědomí při používání jazyka. Závěrečnou prezentaci obvykle studenti předvádí v IBM.

  VB039 English I Seminar a VB040 English II Seminar

Pro pokročilé

Nejen na FI

Gramatika a úplné začátky

 • Jako přípravný kurz k vstupnímu testu do VB035 můžete zkusit Intenzivní kurz anglické gramatiky případně jiné kurzy Centra jazykového vzdělávání MU.

  Intenzivní kurzy

 • Na FF je něco pro ty, co nezvládnou test:

  Jazyková škola při FF MU