Angličtina na FI

Pro bakalářské studenty

 • Základní angličtina, kterou musíte zvládnout, abyste mohli jít k bakalářské státní závěrečné zkoušce, je VB001 Specialist English. Předmět je pouze formou zkoušky na konci semestru. Zkouška prověřuje, zda vaše znalosti opravdu odpovídají úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

  VB001 Specialist English

 • Kurzy VB035 a VB036 jsou povinné a připravují vás na ty části zkoušky VB001, které studentům obvykle činí potíže – formální užití jazyka v psaném i mluveném projevu, prezentace, podávání zpětné vazby, tvorba handoutů atd. Semináře probíhají jednou za 14 dní a každý student si vede vlastní záznam o studiu, které přizpůsobuje svým individuálním možnostem, a proto je kladen důraz na samostatnost studentů ve studiu jazyka.

  VB035 English I a VB036 English II

 • Tyto kurzy procvičují prezentační dovednosti ze všech možných úhlů. Skupinky jsou malé a slouží také k získání jistoty a sebevědomí při používání mluveného jazyka. Přesný obsah kurzu se mění podle potřeb studentů a výsledkem je závěrečná prezentace většinou v IBM hodnocená jejich odborníky.

  VB039 Presentations in English I VB040 Presentations in English II

Pro pokročilé

Nejen na FI

Gramatika a úplné začátky

 • Jako přípravný kurz k vstupnímu testu do VB035 můžete zkusit Intenzivní kurz anglické gramatiky případně jiné kurzy Centra jazykového vzdělávání MU.

  Intenzivní kurzy

 • Na FF je něco pro ty, co nezvládnou test:

  Jazyková škola při FF MU