Centrum zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Vedoucí centra: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Kontakt: https://nlp.fi.muni.cz/cs/Kontakt

Stránky laboratoře: https://nlp.fi.muni.cz/

Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky MU je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týká zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro automatické zpracování textů. Centrum také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je ve vazbě na zmíněný výzkum vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v interdisciplinární oblasti „jazykového inženýrství“.