Adaptive Learning Research Group

Kontakt: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Stránky laboratoře: www.fi.muni.cz/adaptivelearning/

Adaptabilní výukové systémy jsou počítačové aplikace, které se přizpůsobují znalostem konkrétního studenta. Naše výzkumná skupina se zabývá praktickým vývojem takových systémů i souvisejícím teoretickým výzkumem. Příklady vyvinutých systémů jsou Umíme česky, RoboMise, Anatom. Adaptabilní chování je založeno na matematických modelech znalostí a využívá metody strojového učení z dat.

Výzkum skupiny se zabývá také analýzou dat z výukových systémů a získáváním vhledu do výukových procesů. Důležitou součást výzkumu tvoří metodické aspekty evaluace: Jak určit, který model znalostí je lepší? Jak vyhodnotit výukový přínos adaptabilního chování? Jak se vypořádat se zkresleními, která jsou v datech přítomná?

Do práce skupiny je možné se zapojit v širokém spektru činností: od teoretického zkoumání vlastností statistických modelů znalostí, přes provádění a vyhodnocování AB experimentů a vývoj webových výukových systémů, až po tvorba prototypů výukových her v JavaScriptu. Výstupy práce mají často bezprostřední dopad na tisíce uživatelů.