Kombinatorický seminář ITI

Online ITI seminář se konal od října do prosince 2020 a děkujeme všem účastníkům a řečníkům. Více informací naleznete na anglické verzi této stránky.