translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

55. česko-slovenská konference o teorii grafů 2020 - harmonogram

Pondělí 17. srpna

od 8:30 Otevírací
9:00 - 9:50 J. Skokan - Klikové faktory v náhodně narušených grafech
Přestávka na kávu
10:20 - 10:40 P. Borg - izolace grafů
10:45 - 11:05 R. Lang - Vylepšená hranice pro domněnku lineární arboricity
Krátká přestávka
11:20 - 11:40 R. Nedela - Weisfeiler-Lemanova dimenze dědičných grafů na dálku
11:45 - 12:05 P. Zeman - Testování izomorfismu ohraničených listových akordových grafů
12:10 - 12:30 D. Ağaoğlu - Problém izomorfismu pro Sd-grafy
Pauza na oběd
14:00 - 14:20 P. Hliněný - Vylepšené konstrukce 13-křížově kritických grafů
14:25 - 14:45 R. Soták - Strukturální vlastnosti 1- a 2-planárních grafů
14:50 - 15:10 T. Kaiser - Kvadrangulace potrubí
15:15 - 15:35 J. Širáň - pravidelné mapy bez netriviálních exponentů
Přestávka na kávu
16:05 - 16:25 M. Skyvová - Okrajové tranzitní grafy předepsaného rodu
16:30 - 16:50 K. Pekárková - algoritmus FPT pro výpočet hloubky větve matroidu
16:55 - 17:15 F. Pokrývka - konfigurace šířky bodů
17:20 - 17:40 J. Kratochvíl - Výpočtová složitost zakrývání grafů polovičními hranami

Úterý 18. srpna

9:00 - 9:50 I. Penev - barvení určitých grafů bez děr
Přestávka na kávu
10:20 - 10:40 T. Pierron - Hadwiger se setká s Cayleym
10:45 - 11:05 S. Mohr - zakořeněné struktury v grafech
11:10 - 11:30 C. Feghali - Planární grafový průzkum: dva důkazy
Krátká přestávka
11:45 - 12:05 E. Hurley - Vylepšený postup pro barvení grafů ohraničené místní hustoty
12:10 - 12:30 M. Dębski - Bezkonfliktní zbarvení grafů
Zdarma odpoledne / výlet do Špilberka

Středa 19. srpna

9:00 - 9:50 J. Volec - Na prahových stupních cyklů v orientovaných grafech
Přestávka na kávu
10:20 - 10:40 N. Sanhueza-Matamala - Podmínky minimálního stupně pro těsné Hamiltonovy cykly
10:45 - 11:05 J. Rajník - Přísně kritické snarks s cyklickým připojením 5 a 6
Krátká přestávka
11:20 - 11:40 R. Lukoťka - Stanovení počtu kruhových průtoků krychlového grafu
11:45 - 12:05 E. Máčajová - Kubické grafy s perfektním srovnávacím indexem 5 a číslem kruhového toku menším než 5
12:10 - 12:30 A. Kompišová - Cyklicky 7-připojené podepsané krychlové grafy bez nulového 4-toku
Pauza na oběd
14:00 - 14:50 J. Ekstein - Obecné struktury grafů s hamiltonovským nebo hamiltonovským propojeným čtvercem
15:00 - 15:20 R. Jajcay - extrémní grafy okrajových obvodů
15:25 - 15:45 Š. Gyürki - Malé směrované silně pravidelné grafy
15:50 - 16:10 P. Jánoš - Na malých pravidelných grafech daného stupně a obvodu 6 a 8 vznikajících z výtahů dipólu
Přestávka na kávu
16:40 - 17:00 Y. Pehova - Charakterizace kvazirutálních permutací pomocí součtu vzorů
17:05 - 17:25 M. Kurečka - Spodní hranice velikosti kvasirandomního nutícího souboru permutací
17:30 - 17:50 A. Kabela - vyvrácení domněnky o vrstvených permutačních maximisers hustotách
Krátká přestávka
18:05 - 18:25 O. Çağırıcı - Na některých zvláštních případech problému rozpoznávání grafu disku s osou paralelní jednotky
18:30 - 18:50 S. Pavlíková - Vyvážené inverze grafů
19:30 Konferenční večeře

Čtvrtek 20. srpna

9:00 - 9:50 D. Rautenbach - Přibližování indukovaných a acyklických zápasů
Přestávka na kávu
10:20 - 10:40 R. Hancock - Asymetrická náhodná Radoova věta pro jednoduché rovnice: 0-prohlášení
10:45 - 11:05 C. Purcell - výlučné označení součtů hypergrafů
Krátká přestávka
11:20 - 11:40 P. Kovář - Celkové značení digrafů na vrcholu a na vrcholu
11:45 - 12:05 A. Onderko - Na Mf -gege zbarvení grafů