AlgoMaNet - Algorithms and Mathematics Network

AlgoMaNet je síť několika středoevropských univerzit, která nabízí přednášky v oblasti diskrétních algoritmů, diskrétní matematiky a teoretické informatiky studentům magisterských a doktorských programů. Síť tvoří Jagellonská univerzita v Krakově, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti a Varšavská univerzita. Další informace lze nalézt na anglické verzi této stránky.