Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění

Cena Wernera von Siemense
- termín odeslání přihlášek na OAZ RMU je do 3. 11. 2017
- termín odeslání přihlášek do soutěže je do 27. 11. 2017
- cena je zaměřena především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky
Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. Návrhy do některých kategorií této soutěže podepisuje rektor, proto je uveden dvojí termín pro podání přihlášek.

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens

Ceny získané pracovníky a studenty FIOddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz