Aktuálně vyhlášené soutěže, ceny, ocenění

Cena Wernera von Siemense 2018
- termín pro dodání návrhů na Odbor pro akademické záležitosti RMU do 31. 10. 2018
- Společnost Siemens, s. r. o vyhlašuje každoročně Cenu Wernera von Siemense, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy.
Termín pro podání přihlášek ve všech kategoriích je do 25. listopadu 2018.Přehled všech aktuálně vyhlášených soutěží na vývěsce v ISu.

Pravidelně vyhlašované soutěže, ceny, ocenění

prosinec / leden - Scopus Awards, Medaile MŠMT, Antonín Svoboda Award for the Best Ph.D. Thesis
únor / březen - Cena rektora MU
duben - Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy
červen - Česká hlava
červenec - Cena Františka Běhounka
červenec / srpen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
říjen - Cena Siemens

Ceny získané pracovníky a studenty FIOddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz