Program kolokvií s abstrakty pro semestr Podzim 2008

23. 9. 2008
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FIMU, Brno
Aproximační algoritmy pro průsečníkové číslo grafů
Abstrakt: V přednášce budou prezentované nové výsledky pro důležitý problém výpočtu průsečníkového čísla grafů.
30. 9. 2008
RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FIMU, Brno
Skupinová komunikace
Abstrakt: Skupinová komunikace, jinak též vícesměrné vysílání či multicast, je koncepčně jednoduchým, ale přitom velmi zajímavým jevem v počítačových sítích. Komunikační vzor skupinové komunikace je vlastní celé řadě aplikací, jejichž stručný přehled a požadavky uvedu. Dále prezentuji principy nativního multicastu a protokolů, které jej implementují. Ukážu výhody, ale i problémy s tímto řešením spojené. Následně se budu věnovat virtuálnímu multicastu jako překryvové síti realizované pomocí aktivních síťových elementů. Ukážu, jaké vlastnosti aktivní element pro realizaci virtuálního multicastu musí splňovat a za jakých okolností představuje lepší řešení než použití nativního multicastu. Podrobněji rozeberu konkrétní vývoj a implementaci aktivního elementu, včetně výsledků výkonnostních měření, které ukazují jeho použitelnost i tam, kde nativní multicast selhává. Na závěr přednášky pak ukážu, jakou podporu poskytuje virtuální multicast s využitím aktivního elementu aplikacím, prezentovaným v úvodu přednášky.
7. 10. 2008
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FIMU, Brno
Rozsáhlé distribuované systémy v reálném světě
Abstrakt: Oblast paralelních a distribuovaných systémů má tradici dlouhou řadu desetiletí. Skutečně rozsáhlé distribuované systémy, které začaly vznikat v tom posledním desetiletí a jejichž vznik umožnila rostoucí kvalita Internetového připojení, otevřely řadu nových problémů, jejichž řešení se teprve hledá. V přednášce se budu věnovat třem oblastem
  • Sledování stavu systému a zejména úloh/procesů, které v něm probíhají
  • Plánování úloh v rozsáhlém distribuovaném prostředí
  • Autentizace a autorizace
kde ukáži jak problémy, tak zejména jejich aktuální řešení a náš příspěvek k dané problematice.

Možná trochu překvapivě, řadu problémů zejména v oblasti plánování a bezpečnosti lze i v distribuovaných systémech řešit pomocí virtualizace počítačů. Ukáži, které zdánlivě neřešitelné problémy lze tímto způsobem obejít, jaký vliv na budování a použitelnost distribuovaných systémů má důsledná virtualizace -- včetně virtualizace propojující sítě. Výsledky prezentované v přednášce vychází ve velké míře ze zkušeností s budováním rozsáhlých distribuovaných systémů na národní i mezinárodní úrovni. V závěru se proto krátce zmíním i o aktuálním stavu rozsáhlých distribuovaných výpočetních a úložných infrastruktur v ČR i EU, včetně našeho konkrétního příspěvku do tohoto procesu. Rozsáhlé distribuované systémy představují další etapu vývoje, jejímž prvním krokem byl Internet. Pochopit problémy spojené s jejich reálnou konstrukcí a provozem a přispívat k jejich řešení je jednou z největších výzev informatiky pro následující období.

14. 10. 2008
RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FIMU, Brno
Web 2.0 -- Core Concepts, Applications, and Implications
Abstrakt: Web 2.0 represents the recent evolutionary shift towards more user-oriented and user-driven web. The presentation will try to distill the essence of this concept -- identify the distinguishing characteristics of the new web, illustrate them on successful services, and comment on the trends. As a specific topic, the phenomenon of integrated services -- "mashups" -- will be discussed, pointing out its crucial issues including technological as well as legal and business aspects.
21. 10. 2008
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FIMU, Brno
From Minds to Pixels and Back
Abstrakt: We will present several approaches and technologies in the areas of electronic document preparation. First part will cover those helping the information flow from authors' minds to the pixels on paper or screen (segmentation, hyphenation, etc.). The second part will reflect work done in the area of digitization of technical documents to help scholars to get most from the scanned mathematical papers back to their minds via the structured digital library.
4. 11. 2008
RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., Mgr. Pavel Minařík, FIMU, Brno
MyNetScope - a Service System for Computer Network Analysis and Monitoring
Abstrakt: Introduction to basics of emerging Service Science, both in academic and business context. Concept of Service and Service System. Service System architecture. From Universal Information Robots to Mycroft technologies based solutions. Four-level scheme of the solution usability. Architecture of scope-like applications. MyNetScope—a solution for monitoring of computer networks. MyNetScope and the network security. MyNetScope and SSH password break attacks. Demonstration of current results from the MU network.
11. 11. 2008
Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, RNDr. Jan Bouda, Ph.D., doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., RNDr. Petr Švenda, FIMU, Brno
Towards true random number generation in mobile environments
Abstrakt:
18. 11. 2008
prof. Thilo Kielmann, Vrije University Amsterdam, The Netherlands
Coarse-grained Quantitative Modeling of C.Elegans Vulval Development using Petri Nets
Abstrakt: Understanding the processes involved in multi-cellular pattern formation is a central problem of developmental biology, hopefully leading to many new insights, e.g., in the treatment of various diseases. Defining suitable computational models for development modelling, able to perform in silico simulation experiments, however, is an open and challenging problem. We propose a novel, coarse-grained, quantitative approach based on Petri nets. Our model preserves the simplicity of the basic Petri net formalism, while focusing on the underlying biological processes, trying to mimic their behavior. As a case study, we apply our modeling approach to the well-studied C.elegans vulval development process. We show that our model correctly reproduces a large set of in vivo experiments, with statistical accuracy. It also generates gene expression time series according to recent biological evidence.
25. 11. 2008
Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., CTS UK, Praha
Čísla a jejich jména
Abstrakt: Přednáška pojedná o symbolických reprezentacích reálných čísel (konečnými nebo nekonečnými řětězci písmen), aritmetických algoritmech v těchto reprezentacích a počítačové aritmetice.
2. 12. 2008
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT, Praha
Pose primitive based human action recognition in videos or still images (joint work with Christian Thurau)
Abstrakt: This talk will present a method for recognizing human actions based on pose primitives. In the learning mode, the parameters representing poses and activities are estimated from videos. In the run mode, the method can be used both for videos or still images. For recognizing pose primitives, we extend a Histogram of Oriented Gradient (HOG) based descriptor to better cope with articulated poses and cluttered background. Action classes are represented by histograms of poses primitives. For sequences, we incorporate the local temporal context by means of n-gram expressions. Action recognition is based on a simple histogram comparison. Unlike the mainstream video surveillance approaches, the proposed method does not rely on background subtraction or dynamic features and thus allows for action recognition in still images.
9. 12. 2008
Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., FIMU, Brno
Ještě větší webové korpusy
Abstrakt: Textové korpusy jsou důležitým zdrojem informací pro řadu oblastí výpočetní lingvistiky. Důsledkem tzv. Zipfova zákona je, že valná většina jevů v přirozeném jazyce se vyskytuje řídce a často nemáme k dispozici dostatek dat na to, abychom tyto řídké jevy mohli studovat. V tomto ohledu platí, že více dat znamená lepší data a větší korpusy jsou lepšími korpusy. Přestože pro některé jazyky je na webu k dispozici enormní množství textů, dosud vytvořené webové korpusy zdaleka nepřekročily hranici tří miliard slov. Obsahem přednášky bude náš postup při tvorbě webového korpusu anglických textů s cílovou velikostí dvacet miliard slov. Při popisu souvisejících problémů a použitých nástrojů se podrobně zaměříme zejména na detekci blízkých (duplicitních) dokumentů v kolekcích daného rozsahu a předvedeme vlastní efektivní řešení tohoto problému.
16. 12. 2008
RNDr. Petr Matula, Ph.D., FIMU, Brno
Automated single-cell-based image analysis of high-throughput cell array screens for quantification of viral infection
Abstrakt: Systems biology is a relatively new interdisciplinary research field that focuses on the systematic study of complex interactions in biological systems. High-throughput techniques are used to collect quantitative data for the construction and validation of models of the systems behaviour. A central issue in image-based high-throughput screening is efficient, robust, and automated single-cell-based analysis of massive image datasets.

This talk concerns an siRNA-based screening system using cell arrays and high-throughput fluorescence microscopy for quantification of viral infection. We have developed this system at the University of Heidelberg and German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany.