Professor Ross J. Anderson

Ross J. Anderson v Brně – Slavnostní vyznamenání čestného doktorátu
a přednáška „Udržitelnost bezpečnosti, ochrany a soukromí“

Aktualizace 12.3.: Udělení doktorátu se kvůli COVID-19 a opatřením MU odkládá na neurčito. Refektář Mendelova Muzea má omezenou kapacitu. Registrace není povinná, ale pro garantování místa ji doporučujeme provést přes Mgr. Jitku Šnejdrlovou, jsnejdrlova@rect.muni.cz,
telefon: +420 549 49 3107. Do e-mailu napište jaké části se zúčastníte. Více informací najdete v pozvánce.

Slavnostní udělení čestného doktorátu

19. března 2020, 10:00, refektář Mendelova muzea v Augustiniánském opatství, Mendlovo náměstí 1A.

Přijměte pozvání na slavnostní předání čestného doktorátu Rossu J. Andersonovi.

Ross J. Anderson je profesorem bezpečnostního inženýrství v počítačové laboratoři na Cambridge University a členem Churchillovy koleje v Cambridge. Jak sám říká, „Bezpečnostní inženýrství je o budování systémů, které zůstanou spolehlivé tváří v tvář zlomyslnosti, omylu nebo nehodě. Jakožto vědecká disciplína se zaměřuje na nástroje, procesy a metody potřebné k navrhování, implementaci a testování kompletních systémů a k přizpůsobení stávajících systémů aktuálnímu vývoji jejich prostředí.“

Je autorem široce citované knihy „Bezpečnostní inženýrství – průvodce budováním spolehlivých distribuovaných systémů“, spoluautorem šifry Serpent, která byla finalistou soutěže Advanced Encryption Standard, spoluautorem různých bezpečnostních subsystémů, které byly použity na (alespoň) stovkách milionů instalací. Ross je také předsedou Nadace pro výzkum informační politiky, zvoleným členem Rady univerzity v Cambridge a vedoucím výzkumu Centra pro boj proti počítačové kriminalitě v Cambridge.

Od roku 1996 spolupracuje i s vědci z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Řadě z nich poskytoval zázemí při dlouhodobém výzkumném pobytu, stejně tak podpořil kratší návštěvy doktorských studentů a vědeckých pracovníků. Několikrát navštívil Brno u příležitosti akcí, které se týkají kyberbezpečnosti, jako například Security Protocols Workshop.

Ross J. Anderson na Wikipedii

Přednáška Rosse J. Andersona „Udržitelnost bezpečnosti, ochrany a soukromí“

19. března 2020, 13:00, refektář Mendelova muzea v Augustiniánském opatství, Mendlovo náměstí 1A.

Abstrakt

Aktuálně zavádíme softwarové a síťové připojení do věcí, které mohou být kritické pro naše bezpečí, jako jsou automobily a zdravotnická zařízení a budeme muset předcházet jejich zranitelnosti, jako tomu je u telefonů a notebooků. Nelze dovolit, aby prodejci přestali aktualizovat zabezpečení po třech letech! V loňském roce tedy EU schválila směrnici 2019/771, která dává právo na aktualizaci softwaru pro zboží s digitálními prvky na dobu, kterou by spotřebitel mohl rozumně očekávat. Ve svém vystoupení popíšu pozadí, včetně studie, kterou jsme připravili pro Evropskou komisi v roce 2016, a pravděpodobné budoucí dopady. Jakmile na udržitelnou bezpečnost, ochranu a soukromí bude právní nárok, způsobí to reálné napětí mezi stávajícími obchodními modely a dodavatelskými řetězci. Bude to také velká výzva pro počítačové vědce. Jaké nástroje a metodiky byste měli použít k psaní softwaru pro auto, které bude v prodeji v roce 2023, pokud musíte do roku 2043 podporovat bezpečnostní záplaty a aktualizace zabezpečení?

Informace na webu MUNI Seminar Series

Kontakt pro média