Spolupráce se středními školami

Pro žáky středních škol vybíráme zajímavé semináře, nabízíme speciální kurzy, připravujeme akci Poznej FI a pomáháme jim při komunikaci s našimi průmyslovými partnery.

Společně s Přírodovědeckou fakultou a Ekonomickou fakultou spravujeme web aktivit pro středoškoláky.

Ambasadorský program pro střední školy

Studenti FI MU vyjíždí na své domovské SŠ, aby sdíleli svoje zážitky a nadchli další žáky pro studium a kariéru v oblasti IT. Pozvat můžete i odborníky z řad pedagogů a vědců FI MU, aby informatiku představili blíže na konkrétních tématech. Ozvěte se nám na propagace@fi.muni.cz a domluvíme se. Nabízíme možnost propagačních i odborných přednášek, včetně kvízů a soutěží o fakultní merch, případně exkurze po FI MU. To vše samozřejmě zdarma.

Pokud máte zájem o informační brožury o studiu a výzkumu na FI MU, stačí vyplnit formulář a zašleme vám je poštou.

Korespondenční seminář z informatiky

KSI, neboli Korespondenční seminář z informatiky, je celoroční soutěž organizovaná studenty FI. Cílem semináře je seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit programátorské, matematické a logické myšlení. Seminář je uzpůsoben jak pro úplné začátečníky, kteří si na jednoduchých příkladech procvičí danou problematiku, tak pro zkušenější řešitele, kteří se pokusí pokořit hlavní soutěžní úlohy.

Korespondenční seminář z informatiky

InterLoS

Rád programuješ, řešíš logické úlohy nebo šifry? Máš kamarády, které to také baví? Internetová logická soutěž (InterLoS) je pětihodinová internetová týmová soutěž. Týmy řeší zadané, různě obtížné úlohy, které jsou šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru. Řešení odevzdávají prostřednictví webové stránky, která je okamžitě ověřuje.

InterLoS

InterSoB

Interteritoriální soutěžní blbnutí (InterSoB) je zábavná a poučná jednodenní soutěž středoškolských studentů, při které máte možnost podívat se netradičním způsobem do zákulisí Masarykovy univerzity, vyzkoušet si své schopnosti v mnoha různých oblastech, udělat si s kamarády zajímavý výlet po Brně a v neposlední řadě také poměřit svoje síly s dalšími týmy.

InterSoB

Poznej FI

Pokud věříš, že informatika je nuda, tak přijdeš o kýbl zábavy, kterou s námi můžeš zažít. Dáváme středoškolákům možnost vyzkoušet si, jak se (ne)studuje na FI. Poznej FI je dvoudenní seminář, během kterého si můžeš zažít život na fakultě informatiky. Zajímavé přednášky, na kterých se dozvíš spoustu nových věcí. Workshopy, ze kterých si odneseš nejen znalosti, ale i něco s sebou. Netradiční informatické hry, během kterých poznáš fakultu tak trochu jinak. Studenti i vyučující, kteří tě seznámí s životem na vysoké škole.

Poznej FI

K-SCUK

Společné soustředění pro řešitele seminářů IBISKSI Masarykovy univerzity. Na soustředění bude probíhat nejen zajímavý odborný program, ale i nabitý program doprovodný. Odborný program bude částečně dělený mezi informatiku a biologii, částečně společný. Bude se skládat z přednášek, dílen, diskuzí a alternativních vzdělávacích bloků.

K-SCUK

Python pro středoškoláky

Kurz programování v jazyce Python určen speciálně pro středškolské studenty. Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky ovládat syntaxi, sémantiku a programovací konvence jazyka Python, využít možnosti knihovny Pygame pro tvorbu her s grafickým rozhraním. Ve skratce číst a psát programy v rozsahu stovek řádků kódu.

Python pro středoškoláky

Embedded systems pro středoškoláky

Zábavný kurz pro zájemce o programování jednočipových procesorů a konstrukci jednoduchých elektronických zařízení.

Embedded systems pro středoškoláky

Matematická olympiáda a další soutěže

Fakulta informatiky spolupořádá matematické olympiády a další soutěže pro střední školy. Podívejte se, jakých olympiád a soutěží se můžete zúčastnit, aniž byste museli až do Prahy.

Studentské soutěže a akce