Studijní katalog FI MU 2021/2022

Zpět na úvodní stránku

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost má za cíl připravit absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Absolvent získá také v jedné ze zvolených specializací oboru hlubší znalosti.

Absolvent programu bude připraven na navrhování a zajištění provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Absolvent specializace Hardwarové systémy bude připraven navrhovat řešení praktických problémů s využitím počítačového hardwaru, tvořivě upravovat hardwarové systémy a nasazovat je. Absolvent specializace Softwarové systémy bude schopen zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací. Absolventi specializace Informační bezpečnost najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů. Absolvent specializace Počítačové sítě a komunikace bude schopen působit jako projektant rozsáhlých sítí, vedoucí oddělení počítačových sítí či vedoucí projektů, případně jako samostatný odborník na aplikace počítačových sítí nebo jejich bezpečnost.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IA174 Fundaments of Cryptography
MV013 Statistics for Computer Science
PA191 Advanced Computer Networking
PV079 Applied Cryptography
PV260 Software Quality
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
Matematika Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
IV111 Probability in Computer Science
MA007 Matematická logika
MA010 Graph Theory
MA012 Statistika II
MA015 Graph Algorithms
MA018 Numerical Methods
Teorie Informatiky Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
IA008 Computational Logic
IA101 Algoritmika pro těžké problémy
IA169 System Verification and Assurance
IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols
Hardwarové systémy Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
IA158 Real Time Systems
PA174 Design of Digital Systems II
PA175 Digital Systems Diagnostics II
PA176 Architecture of Digital Systems II
PA190 Digital Signal Processing
PA192 Secure hardware-based system design
PA221 Hardware description languages II
PV191 Project from Designing Digital Systems
PV193 Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni
PV194 Vnější prostředí digitálních systémů
PV198 Onechip Controllers
PV200 Introduction to hardware description languages

Specializace: Hardwarové systémy

Specializace Hardwarové systémy poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami rozšiřujícími se na paralelní a distribuované systémy, počítačové sítě a kryptografii. Výuka zdůrazňuje rovnováhu kurzů poskytujících potřebný teoretický základ a kurzů zaměřených na praktické dovednosti, ve kterých se studenti podílejí na návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu vestavěných systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž práce na projektu s malým týmem zaměřeným na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

Povinné předměty specializace

IA158 Real Time Systems
PB170 Seminar on Digital System Design
PB171 Seminar on Digital System Architecture
PA175 Digital Systems Diagnostics II
PA176 Architecture of Digital Systems II
PA190 Digital Signal Processing
PV191 Project from Designing Digital Systems
PV198 Onechip Controllers
PV200 Introduction to hardware description languages

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)

Specializace: Softwarové systémy

Specializace Softwarové systémy orientuje absolventa na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje a úprav rozsáhlých softwarových systémů, zejména informačních systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné pro návrh a vývoj systémů s nasazenými moderními softwarovými technologiemi.

Povinné předměty specializace

IV003 Algorithms and Data Structures II
PA017 Software Engineering II
PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA160 Net-Centric Computing II
PA165 Enterprise Applications in Java
PV217 Service Oriented Architecture
PV258 Software Requirements Engineering
Programování Získat alespoň 3 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)

Specializace: Informační bezpečnost

Specializace Informační bezpečnost se zaměřuje na oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí, kryptografie a jejich aplikací. Cílem je připravit takového absolventa, který bude schopen pracovat v řadě úloh, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti profilů specifických pro IT (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům nebo řízení bezpečnosti). Studium nad rámec společného základu a specializace je ponecháno na volbě studenta.

Povinné předměty specializace

PV181 Laboratory of security and applied cryptography
PV204 Security Technologies
PA197 Secure Network Design
PA193 Secure coding principles and practices
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)

Specializace: Počítačové sítě a komunikace

Specializace Počítačové sítě a komunikace je zaměřená na získání pokročilých znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciálního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí v oblasti počítačových sítí student získá během studia znalosti o bezpečnosti, principy práce s multimediálními daty, základní znalosti v oblasti paralelních systémů a nezbytné teoretické zázemí.

Povinné předměty specializace

PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations
PA053 Distributed Systems and Middleware
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA160 Net-Centric Computing II
PV169 Základy přenosu dat
PV188 Principles of Multimedia Processing and Transport
PV233 Switching, Routing and Wireless Essentials
PV234 Enterprise Networking, Security, and Automation

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)