Studijní katalog FI MU 2019/2020

Zpět na úvodní stránku

Teoretická informatika

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Studium teoretické informatiky je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače. Mimo aktivního osvojení poznatků teoretické i technické povahy je kladen zvláštní důraz na rozvoj abstraktního myšlení. Studenti si osvojí pokročilé algoritmické postupy, získají vhled do principů moderních programovacích jazyků, seznámí se s metodami pro analýzu, testování a verifikaci kódu, a porozumí možnostem a omezením nastupujících výpočetních zařízení, která fungují na odlišných principech, než klasické počítače. Získané poznatky a dovednosti připraví studenty k expertní analytické práci, která může zahrnovat i samostatný výzkum.

Absolvent programu je připraven k práci ve společnostech zaměřených na návrh a vývoj softwarových systémů, zejména na pozicích analytika, softwarového architekta, nebo verifikátora. Uplatnění nalezne rovněž ve společnostech poskytujících konzultace a poradenství v oblasti informatiky. Solidní matematické základy společně se znalostí netriviálních algoritmických postupů jsou dobrým předpokladem i pro práci ve finančním sektoru. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent velmi dobře zužitkovat rovněž v navazujícím doktorském studiu.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů
IA008 Computational Logic
IA012 Složitost
IV003 Algorithms and Data Structures II
IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols
IV111 Probability in Computer Science
MA007 Matematická logika
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)

Specializace: Algoritmy výpočetních modelů

Specializace Algoritmy soudobých výpočetních modelů seznámí studenty s metodami řešení problemů, které jsou na klasických počítačích výpočetně náročné. Absolventi se rovněž obeznámí s principy, výhodami a omezeními neklasických výpočetních systémů, jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače.

Povinné předměty specializace

IV100 Paralelní a distribuované výpočty
IA062 Randomized Algorithms and Computations
IA066 Úvod do kvantových algoritmov a počítačov
IA077 Advanced Quantum Information Processing
IA082 Fyzikální koncepty kvantového zpracování informace
IA101 Algoritmika pro těžké problémy
MA017 Geometric Algorithms
MA018 Numerical Methods
PV021 Neural Networks

Doporučený průchod studiem

Podzim 2019 (1. semestr)
Jaro 2020 (2. semestr)
Podzim 2020 (3. semestr)
Jaro 2021 (4. semestr)

Specializace: Formální verifikace a analýza programů

Specializace Formální verifikace a analýza programů je zaměřena na formální metody pro modelování, analýzu, testování a verifikaci počítačových programů, které jsou klíčovou součástí vývoje moderních softwarových systémů. Studenti získají potřebný teoretický základ v oblasti formálních metod, hlubší vhled do principů moderních verifikačních nástrojů a soubor prakticky orientovaných dovedností využitelných při působení v týmech zodpovědných za zajištění kvality softwarových produktů.

Povinné předměty specializace

IA010 Principles of Programming Languages
IA011 Sémantiky programovacích jazyků
IA072 Seminar on Verification
IA159 Formal Verification Methods
IA168 Algorithmic game theory
IA169 System Verification and Assurance
IV022 Návrh a verifikace algoritmů
PA008 Překladače
PV260 Software Quality

Doporučený průchod studiem

Podzim 2019 (1. semestr)
Jaro 2020 (2. semestr)
Podzim 2020 (3. semestr)
Jaro 2021 (4. semestr)

Specializace: Principy programovacích jazyků

Specializace Principy programovacích jazyků poskytuje hlubší vhled do paradigmat moderních programovacích jazyků a struktury jejich překladačů. Absolventi umí zvolit optimální programovací prostředky pro daný typ aplikace a dokáží si rychle osvojit nové programovací jazyky.

Povinné předměty specializace

IA010 Principles of Programming Languages
IA011 Sémantiky programovacích jazyků
IA014 Advanced Functional Programming
IA081 Lambda calculus
IA158 Real Time Systems
IV010 Komunikace a paralelismus
PA008 Překladače
PA037 Projekt z překladačů

Doporučený průchod studiem

Podzim 2019 (1. semestr)
Jaro 2020 (2. semestr)
Podzim 2020 (3. semestr)
Jaro 2021 (4. semestr)