Studijní katalog FI MU 2019/2020

Zpět na úvodní stránku

Informatika

bakalářský program bez specializací s podporou sdruženého studia

Program je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Vyjma základní orientace v oboru získají posluchači znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. V rámci povinně volitelných předmětů nabízí studijní program možnost zaměření studia na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence či teorie informatiky, jako disciplíny.

Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele, případně pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat tak perspektivní interdisciplinární znalosti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IB000 Matematické základy informatiky
IB002 Algoritmy a datové struktury I
IB005 Formální jazyky a automaty
IB015 Neimperativní programování
IB111 Základy programování
MB151 Lineární modely
MB152 Diferenciální a integrální počet
MB153 Statistika I
MB154 Diskrétní matematika
PB006 Principy programovacích jazyků a OOP
PB007 Softwarové inženýrství I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB154 Základy databázových systémů
PB156 Počítačové sítě
PV004 UNIX
PV080 Information security and cryptography
VB000 Základy odborného stylu
VB001 English Exam
SBPrip Opakování před SBZZ
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)
Angličtina Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
Společný univerzitní základ Získat alespoň 10 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
IV123 Informatics-Driven Future
VB003 Ekonomický styl myšlení I
VB004 Ekonomický styl myšlení II
VB005 Panorama fyziky I
VB006 Panorama fyziky II
VB007 Filosofie vědy I
VB008 Filosofie vědy II
VB010 Kapitoly k filosofii jazyka I
VB011 Kapitoly k filosofii jazyka II
VB023 Folková hudba
VB041 Principy právního myšlení
VB042 Právo duševního vlastnictví
VV014 Religionistika
VV015 Politologie
VV018 Vybrané kapitoly z religionistiky
VV019 Vybraná témata z politologie
VV024 Interpretace textů
VV026 Laboratoř slovesné tvorby
VV027 Kultura postmoderny
VV028 Psychologie v informatice
VV030 Filosofie a teorie mysli
VV031 Základy výtvarné kultury I
VV032 Základy výtvarné kultury II
VV040 Divadelní hra
VV063 Hygiena práce s počítačem
VV065 Vybrané kapitoly k teorii mysli

Studijní varianta: Jednooborové studium informatiky

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

Absolvovat povinné předměty programu.
IB107 Vyčíslitelnost a složitost
IB031 Úvod do strojového učení
PB016 Umělá inteligence I
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET
Splnit podmínky alespoň jednoho povinně volitelného zaměření.

Povinně volitelná zaměření

Informatika bez zaměření

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří se nechtějí v rámci svého bakalářského studia nijak profilovat.

PV065 UNIX -- programování a správa systému I
MV008 Algebra I
PB009 Základy počítačové grafiky
PV003 Architektura relačních databázových systémů
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
PV028 Applied Information Systems
PV005 Služby počítačových sítí
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost.

PV170 Konstrukce digitálních systémů
PV065 UNIX -- programování a správa systému I
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PV077 UNIX -- programování a správa systému II
PV005 Služby počítačových sítí
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
PV062 Organizace souborů
Vizuální informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Vizuální informatika.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PB009 Základy počítačové grafiky
PV272 Modelování ve 3D
PV112 Computer Graphics API
PV131 Digitální zpracování obrazu
Volba ve vizuální informatice Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV160 Human-Computer Interaction Laboratory
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Grafický design

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Vizuální informatika ve specializaci Grafický design.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV123 Základy vizuální komunikace
PB009 Základy počítačové grafiky
PV078 Grafický design I
PV272 Modelování ve 3D
PV066 Typografie I
PV131 Digitální zpracování obrazu
PV084 Písmo I
Bioinformatika a systémová biologie

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat ve specializaci Bioinformatika a systémová biologie.

IV107 Bioinformatika I
VV071 Biochemie pro informatiky
PA052 Úvod do systémové biologie
VV072 Molekulární biologie pro informatiky
IV114 Projekt z bioinformatiky a systémové biologie
PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii
Matematická informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

MV008 Algebra I
IV109 Modelování a simulace
IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods
MA010 Graph Theory
MA018 Numerical Methods
Zpracování přirozeného jazyka

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat ve specializaci Zpracování přirozeného jazyka.

MV008 Algebra I
IB030 Úvod do počítačové lingvistiky
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči
PB106 Projekt z korpusové lingvistiky
PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
Rozšířená matematika

Při volbě tohoto zaměření není třeba absolvovat povinné předměty programu s prefixem MB. Toto zaměření lze doporučit studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

PřF:MIN101 Matematika I
PřF:M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty
PřF:MIN201 Matematika II
PřF:MIN202 Numerické výpočty
PřF:MIN301 Matematika III
PřF:MIN401 Matematika IV
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II

Doporučený průchod studiem

Podzim 2019 (1. semestr)
Jaro 2020 (2. semestr)
Podzim 2020 (3. semestr)
Jaro 2021 (4. semestr)
Podzim 2021 (5. semestr)
Jaro 2022 (6. semestr)

Studijní varianta: Major

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

Absolvovat povinné předměty programu.
Splnit studijní variantu Minor jiného studijního programu.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2019 (1. semestr)
Jaro 2020 (2. semestr)
Podzim 2020 (3. semestr)
Jaro 2021 (4. semestr)
Podzim 2021 (5. semestr)
Jaro 2022 (6. semestr)

Studijní varianta: Minor

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB001 Úvod do informačních technologií
PB007 Softwarové inženýrství I
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní
PB156 Počítačové sítě
PB168 Základy databázových a informačních systémů
PV004 UNIX
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PV260 Software Quality
SBPrip Opakování před SBZZ
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)
Předmět propojující studijní obory Major a Minor. Získat alespoň 3 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV165 Procesní řízení
IV057 Seminar on Information Society
IV109 Modelování a simulace

Doporučený průchod studiem

Podzim 2020 (3. semestr)
Jaro 2021 (4. semestr)
Podzim 2021 (5. semestr)
Jaro 2022 (6. semestr)