Společný základ bakalářských oborů

Garant: proděkan pro studijní programy

S výjimkou mezifakultních oborů (Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika a Informatika a druhý obor) mají všechny bakalářské obory společný základ. Jednotlivé obory tento společný základ dále rozšiřují o oborově specifické požadavky. Společný základ obsahuje určitou flexibilitu, kterou mohou některé obory mírně zúžit.

Požadavky

Povinné a povinně volitelné předměty

Předměty, u nichž není uveden odkaz do ISu, aktuálně existují pod jiným názvem. S novým názvem budou vypisovány až v budoucnu, viz přechodná opatření.

Doporučení

Předměty společného základu je doporučené studovat v úvodních semestrech studia.

Studentům, kteří uvažují o pokračování v navazujícím magisterském studiu, je doporučeno absolvovat rozšířené verze základu v oblasti teoretické informatiky, t.j. místo IB102 dvojici předmětů IB005 a IB107, a alespoň některé matematické předměty v náročnější variantě.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr