Přechodná opatření

Od akademického roku 2012/13 dochází k úpravám studijních plánů a vybraných předmětů. Úpravy zachovávají u všech oborů celkový profil absolventa i probíraná témata, mění se rozvržení témat do předmětů a způsob probrání některých témat. Změny se týkají především bakalářských oborů, u magisterských oborů dochází ke výraznějším změnám pouze u oborů Aplikovaná informatika, Bioinformatika a Service Science, Management, and Engineering.

Základní principy realizace přechodu

Studenti, kteří začínají studium od semestru podzim 2012 nebo později, studují podle nových studijních plánů (zveřejněných v aktuálním katalogu).

Studenti, kteří začali studium dříve než v semestru podzim 2012, studují podle původních studijních plánů (přesně řečeno podle poslední verze uveřejněné v katalogu pro rok 2011/12) nebo podle nových studijních plánů (je však doporučeno držet se doporučeného průchodu podle původních plánů). Do 1. 10. 2012 je možné změnit obor při zachování původního studijního plánu. Při přestupu po 1. 10. 2012 se na studenta vztahují nové studijní plány.

Úpravy předmětů jsou realizovány tak, aby na studenty postupující podle doporučených studijních plánů měly co nejmenší dopad. Pokud student studuje předmět v nestandardní dobu, případně opakuje, může se stát, že předmět je vypisován s jiným názvem než je uvedeno v jeho studijním plánu. Pro splnění podmínek je klíčový kód předmětu - předměty se stejným kódem jsou považovány za ekvivalentní (prakticky i jejich náplň je ve většině případů velmi podobná). V případě, že se předmět zcela ruší, je pro účely plnění podmínek oboru definována ekvivalence podle níže uvedené tabulky.

Úpravy předmětů

Následující tabulka uvádí hlavní předměty, kterých se změny dotýkají, a popisuje způsob realizace předmětu v přechodném roce 2012/13. Od roku 2013/14 budou všechny předměty v nové podobě.

KódPůvodní verzeNová verzeRok 2012/13Poznámka
MB101Matematika I (2/2)Lineární modely (2/2)v nové podobě, podzim i jaro
MB201-Lineární modely B (4/2)v nové podobě, pouze podzim
MB102Matematika II (2/2)Diferenciální a integrální počet (2/2)v nové podobě, podzim i jaro
MB202-Diferenciální a integrální počet B (4/2)v nové podobě, pouze jaro
MB103Matematika III (2/2)Spojité modely a statistika (2/2)naposledy v původní verzi
MB203-Spojité modely a statistika B (4/2)nevypisuje se
MB104Matematika IV (2/2)Diskrétní matematika (2/2)naposledy v původní verzi
MB204- Diskrétní matematika B (4/2)v nové podobě
MB000Matematická analýza I-nevypisuje seza ekvivalent se považuje "MB102"
MB001Matematická analýza II-nevypisuje seza ekvivalent se považuje "MB103"
MB005Základy matematiky-nevypisuje seza ekvivalent se považuje předmět "PřF:M1120" Diskrétní matematika
MB003Lineární algebra-nevypisuje seza ekvivalent se považuje "MB201"
IB002Návrh algoritmů I (2/1)Algoritmy a datové struktury (2/2)v nové podobě
IB015Úvod do funkcionálního programováníNeimperativní programovánínaposledy v původní podobě, pouze na jaře
IB102Automaty a gramatiky (2/2)Automaty, gramatiky a složitost (3/2)v původní podobě
PB007Analýza a návrh systémů (2/1)Softwarové inženýrství (2/2)v nové podobě