Studijní katalog FI MU 2023/2024

Zpět na úvodní stránku

Vizuální informatika

navazující magisterský program (anglický) se specializacemi

Studijní program vizuální informatika připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje nebo se dotýká oblastí jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D modelování, animace, grafický design a strojové učení.

Absolvent nalezne dle zvoleného zaměření uplatnění v různých oblastech, například vývoji grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizaci dat, virtuální a rozšířené realitě nebo vytváření kvalitního grafického designu. Absolvent může působit například jako analytik, grafický designer, aplikační programátor, vedoucí výzkumného nebo vývojového týmu. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mu dovolí řešeným problémům důkladně porozumět a umožní v praxi efektivně využívat široké spektrum moderních technologií - od běžných mobilních zařízení až po dedikované systémy s velkým výpočetním výkonem.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IV003 Algorithms and Data Structures II
MA018 Numerical Methods
MV013 Statistics for Computer Science
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA010 Intermediate Computer Graphics
PV021 Neural Networks
PV182 Human-Computer Interaction
PV189 Mathematics for Computer Graphics
VV035 3D Modeling
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)

Specializace: Počítačová grafika a vizualizace

Specializace Počítačová grafika a vizualizace nabízí řadu kurzů zaměřených základní principy i nejnovější poznatky z oblastí počítačové grafiky a vizualizace dat, doplněných o nezbytné všeobecné znalosti z informatiky. Důraz je kladen na získání praktických dovedností v těchto oblastech a aplikaci jejich principů v dalších disciplínách a vědních oborech. Posluchači se seznámí se základními principy a algoritmy, které jsou nezbytnými stavebními bloky při tvorbě vizuálních výstupů, ať už ve formě vytváření a vykreslování rozsáhlých scén v reálném čase, tak i v podobě návrhů způsobu vizualizace komplexních multidimenzionálních dat. Prakticky zaměřená cvičení a projekty pak umožní posluchačům prohloubit tyto znalosti pomocí řady implementačních úloh.

Povinné předměty specializace

MA017 Geometric Algorithms
PA213 Advanced Computer Graphics
PA093 Computational Geometry Project
PA157 Seminar on Computer Graphics Research
PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing
PA214 Visualization II
PV160 Human-Computer Interaction Laboratory
PV227 GPU Rendering
PV251 Visualization

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (1. semestr)
Jaro 2024 (2. semestr)
Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)

Specializace: Analýza a zpracování obrazu

Specializace Analýza a zpracování obrazu poskytuje komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu v nejrůznějších oblastech, např. pro použití v lékařství, biologii, při zpracování meteorologických a geografických dat, pro biometrické aplikace atd.

Povinné předměty specializace

MA017 Geometric Algorithms
PA093 Computational Geometry Project
PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing
PA170 Digital Geometry
PA171 Integral and Discrete Transforms in Image Processing
PA172 Image Acquisition
PA173 Mathematical Morphology
PV187 Seminar of digital image processing
PV197 GPU Programming
PA228 Machine Learning in Image Processing

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (1. semestr)
Jaro 2024 (2. semestr)
Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)

Specializace: Vývoj počítačových her

Specializace Vývoj počítačových her dává studentům vhled do multidisciplinární problematiky vývoje digitálních her. Studenti se seznámí jak s principy navrhování her, tak s moderními nástroji a postupy pro implementaci her a dalších aplikací založených na herních technologiích, včetně využití rozšířené a virtuální reality. Důraz je kladen i na vizuální aspekty vývoje her – od tvorby 3D modelů až k programování moderních grafických karet. Vedle přednášek pokrývajících teoretické principy obsahuje studium i řadu projektově zaměřených seminářů, které studentům umožní získat praxi s vývojem her a rozšířit si své profesní portfolio. Povinnou součástí studia je rovněž stáž v herním studiu v rozsahu 480 hodin.

Povinné předměty specializace

PA213 Advanced Computer Graphics
PA215 Game Design I
PA216 Game Design II
PA217 Artificial Intelligence for Computer Games
SA300 Internship - Computer Games
PV227 GPU Rendering
PV255 Game Development I
PV266 Game Development II
VV036 3D Character Modeling
Game Development Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA199 Game Engine Development
PV283 Games User Research Lab

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (1. semestr)
Jaro 2024 (2. semestr)
Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)