Studijní katalog FI MU 2022/2023

Zpět na úvodní stránku

Učitelství informatiky pro střední školy

navazující magisterský program (český) bez specializací s podporou sdruženého studia

Cílem studia tohoto programu je připravit absolventy, kteří mají řadu kompetencí nezbytných pro výkon učitelské profese. Mají znalosti i dovednosti týkající se vzdělávání žáků, řízení třídy i řešení specifických situací spojených s výukou a žáky. Předmětové znalosti, obecně a oborově didaktické kompetence zajišťují vysokou znalost daného oboru přiměřenou očekávaným požadavkům středních škol a schopnost absolventů zprostředkovávat poznatky daného oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem dané školy za využití celé řady didaktických metod. Absolventi jsou také vybaveni schopnostmi a dovednostmi vést pedagogickou komunikaci se žáky/studenty, jejich rodiči, kolegy a jinými subjekty (sociální a komunikační kompetence), výchovně působit a motivovat žáky, řídit třídy, participovat na chodu školy a řešit specifické situace spojené s výukou (pedagogicko-psychologické kompetence). Mimo to jsou absolventi vybaveni také diagnostickými a speciálně pedagogickými kompetencemi, které jim umožňují rozpoznávat individuální vzdělávací a jiné potřeby žáků/studentů, individualizovat nároky na jednotlivé žáky/studenty, spolupracovat s poradenskými specialisty a uplatňovat širokou škálu podpůrných opatření v rámci inkluzivního přístupu. Nad rámec pedgagogického působení připravuje tento studijní program absolventy s aprobací v informatice také působení v pozici školního administrátora informačních systémů a počítačové sítě.

Absolventi NMgr. studijního programu učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé příslušných předmětů na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách), podle názvu akreditovaných oborů a jejich zaměření. V případě volby studijního plánu Učitel informatiky a správce sítě mohou absolventi působit také na pozicích administrátorů informačních sytémů na středních školách.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PV094 Technické vybavení počítačů
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV004 UNIX
UA104 Didaktika informatiky I
UA105 Didaktika informatiky II
UA442 Pedagogická praxe z informatiky I
UA542 Pedagogická praxe z informatiky II
UA642 Pedagogická praxe z informatiky III
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
PřF:XS080 Speciální pedagogika
PřF:XS092 Školský management
PřF:XS093 Pedagogická činnost s nadanými žáky
PřF:XS100 Učitel a provoz školy
PřF:XS130 Psychologie osobnosti
PřF:XS150 Pedagogická psychologie
PřF:XS170 Didaktická technika
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou

Studijní varianta: Učitel informatiky a správce sítě

Studijní varianta Učitel informatiky a správce sítě připravuje studenty na odborné působení na pozici správce sítě na střední škole souběžně s nezbytnou pedagogickou průpravou nutnou pro získání středoškolské aprobace v Informatice.

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

UB001 Hodnocení výuky informatického předmětu
UA742 Pedagogická praxe z informatiky IV
UA842 Pedagogická praxe z informatiky V
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele
PřF:XS050 Školní pedagogika
PřF:XS060 Obecná didaktika
PřF:XS140 Základy psychologie
PřF:XS090 Asistentská praxe
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe
Získat celkem 36 kreditů z předmětů FI s prefixem I nebo P.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Studijní varianta: Minor

Tato studijní varianta vede studenty ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity k získání dvou středoškolských aprobací.

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV094 Technické vybavení počítačů
UA104 Didaktika informatiky I
UA105 Didaktika informatiky II
UA442 Pedagogická praxe z informatiky I
UA542 Pedagogická praxe z informatiky II
UA642 Pedagogická praxe z informatiky III
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
Získat celkem 22 kreditů z předmětů FI s prefixem I nebo P.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)