Studijní katalog FI MU 2024/2025

Zpět na úvodní stránku

Informatika ve vzdělávání

bakalářský program bez specializací s podporou sdruženého studia

Cílem tohoto bakalářského studia je vybavit uchazeče nezbytnými odbornými znalostmi a nezbytným minimem psychologicko-pedagogických znalostí pro úspěšné působení ve vzdělávání v odborné oblasti informatiky. Studijní program je zároveň programem, který v kombinaci s navazujícím učitelským studijním programem na MU, připravuje absolventy pro výkon učitelské profese. Program je vypisován pouze ve studijní variantě minor ve spolupráci se studijními programy na Přírodovědecké fakultě MU. Závěrečnou práci je možné vypracovat a obhájit buď v rámci hlavního studijního programu, nebo si na FI zapsat úředmět SBAPR Bakalářská práce a domluvit si zadání práce u vedoucího na FI.

Absolvent je připraven pro pokračování ve studiu v navazujícím učitelském studijním programu na MU nebo může působit v různých školících střediskách se zaměřením na školení v oblasti IT.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Studijní varianta: Minor

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB112 Základy objektově orientovaného programování v jazyce Java
PB150 Architektury výpočetních systémů
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní
PB156 Počítačové sítě
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PB007 Software Engineering I
PB168 Základy databázových a informačních systémů
Informatická výuka Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
DUCIT Teaching Lab
UB001 Hodnocení výuky informatického předmětu
VB036 English Skills for IT II
SBPrip Opakování před SBZZ
Vývoj aplikací Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB138 Základy webového vývoje a značkovacích jazyků
PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Získat celkem 70 kreditů z předmětů FI s prefixem I nebo P.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2024 (1. semestr)
Jaro 2025 (2. semestr)
Podzim 2025 (3. semestr)
Jaro 2026 (4. semestr)
Podzim 2026 (5. semestr)
Jaro 2027 (6. semestr)