Studijní katalog FI MU 2022/2023

Zpět na úvodní stránku

Informatika ve vzdělávání

bakalářský program bez specializací s podporou sdruženého studia

Cílem tohoto bakalářského studia je vybavit uchazeče nezbytnými odbornými znalostmi a nezbytným minimem psychologicko-pedagogických znalostí pro úspěšné působení ve vzdělávání v odborné oblasti informatiky. Studijní program je zároveň programem, který v kombinaci s navazujícím učitelským studijním programem na MU, připravuje absolventy pro výkon učitelské profese. Program je vypisován pouze ve studijní variantě minor ve spolupráci se studijními programy na Přírodovědecké fakultě MU.

Absolvent je připraven pro pokračování ve studiu v navazujícím učitelském studijním programu na MU nebo může působit v různých školících střediskách se zaměřením na školení v oblasti IT.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Studijní varianta: Minor

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB151 Výpočetní systémy
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní
PB156 Počítačové sítě
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PB007 Software Engineering I
PB168 Základy databázových a informačních systémů
UB001 Hodnocení výuky informatického předmětu
SBPrip Opakování před SBZZ
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
Vývoj aplikací Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Získat celkem 70 kreditů z předmětů FI s prefixem IB, IV, PB nebo PV.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)