Studijní katalog FI MU 2023/2024

Zpět na úvodní stránku

Programování a vývoj aplikací

bakalářský program bez specializací

Bakalářský studijní program Programování a vývoj aplikací je zaměřen na technologii návrhu, tvorby, implementace a údržby programového vybavení a v přiměřené míře i technického vybavení moderních počítačových systémů a zařízení počítači řízených. Absolventi programu získají základní znalosti pokrývající celý životní cyklus počítačových systémů, od základů počítačových architektur, programování a softwarového inženýrství přes počítačové sítě a operační systémy až po vývoj vestavěných systémů. Tento technologický pohled je podpořen nezbytným základem matematiky a teoretických principů a s principy návrhu a realizace bezpečných počítačových systémů. Podstatným rysem programu je důraz na průběžné praktické ověřování všech získaných znalostí, včetně semestrálního projektu a volitelné semestrální praxe. Cílem studijního programu je absolventy nasměrovat na řešení konkrétních technologických (praktických) problémů.

Absolventi budou moci okamžitě pracovat jako juniorní programátoři, vývojáři nebo členové testovacích týmů s dostatečně širokými základy pro další odborný a kariérní růst.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IB000 Matematické základy informatiky
IB002 Algoritmy a datové struktury I
IB015 Neimperativní programování
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
IB110 Základy informatiky
IB111 Základy programování
PB006 Principy programovacích jazyků a OOP
PB007 Software Engineering I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB138 Základy webového vývoje a značkovacích jazyků
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152cv Operační systémy - cvičení
PB154 Základy databázových systémů
PB156 Počítačové sítě
PB156cv Počítačové sítě - cvičení
PB175 Správa projektu a projekt
PB176 Základy kvality a správy kódu
PV004 UNIX
PV028 Applied Information Systems
PV080 Information security and cryptography
PV170 Konstrukce digitálních systémů
MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika
MB142 Aplikovaná matematická analýza
MB143 Návrh a analýza statistických experimentů
VB000 Základy odborného stylu
VB001 English Exam
SBPrip Opakování před SBZZ
SB100 Bakalářská stáž - Programování a vývoj aplikací
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)
Programování 1 Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
Programování 2 Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Angličtina Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (1. semestr)
Jaro 2024 (2. semestr)
Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)
Podzim 2025 (5. semestr)
Jaro 2026 (6. semestr)