Studijní katalog FI MU 2024/2025

Zpět na úvodní stránku

Kyberbezpečnost

bakalářský program bez specializací

Program reaguje na rostoucí zájem ze strany jak absolventů středních škol, tak již zaměstnaných uchazečů bez formálního vzdělání v oboru, kteří vykonávají profese, kde se vyžadují a očekávají znalosti a dovednosti z oblasti kyberbezpečnosti.

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí jako jsou správci systémů, operátoři dohledových center, členové týmů CSIRT, nižší příp. střední management kyberbezpečnosti, příp. softwaroví inženýři bezpečnostně relevantních IT aplikací a systémů, ale i školicí pracovníci pro kyberbezpečnost, asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

FSS:BSSb1203 Úvod do kyberbezpečnosti v pojetí bezpečnostních a strategických studií
FSS:BSSb1103 Bezpečnostní politika ČR
FSS:BSSb1152 Kybernetická válka
PrF:BI301K Úvod do práva ICT II
PrF:BVV03K Kyberkriminalita
MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika
IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB111 Základy programování
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
IV130 Přínosy a rizika inteligentních systémů
PB007 Software Engineering I
PB111 Principy nízkoúrovňového programování
PB112 Základy objektově orientovaného programování v jazyce Java
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152cv Operační systémy - cvičení
PB156 Počítačové sítě
PB156cv Počítačové sítě - cvičení
PB177 Kyberútoky
Databáze Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB168 Základy databázových a informačních systémů
PB154 Základy databázových systémů
PV004 UNIX
PV017 Řízení informační bezpečnosti
PV028 Applied Information Systems
PV080 Information security and cryptography
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
VB000 Základy odborného stylu
VB001 English Exam
SB200Reg Registrace pro SB200
SB200 Bakalářská stáž - Kyberbezpečnost
Angličtina Získat alespoň 3 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English Skills for IT I
VB036 English Skills for IT II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)

Doporučený průchod studiem

Podzim 2024 (1. semestr)
Jaro 2025 (2. semestr)
Podzim 2025 (3. semestr)
Jaro 2026 (4. semestr)
Podzim 2026 (5. semestr)
Jaro 2027 (6. semestr)