Studijní katalog FI MU 2023/2024

Zpět na úvodní stránku

Informatika

bakalářský program bez specializací s podporou sdruženého studia

Program je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Vyjma základní orientace v oboru získají posluchači znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. V rámci povinně volitelných předmětů nabízí studijní program možnost zaměření studia na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence či teorie informatiky, jako disciplíny.

Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele, případně pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat tak perspektivní interdisciplinární znalosti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IB000 Matematické základy informatiky
IB002 Algoritmy a datové struktury I
IB005 Formální jazyky a automaty
IB015 Neimperativní programování
IB111 Základy programování
MB151 Lineární modely
MB152 Diferenciální a integrální počet
MB153 Statistika I
MB154 Diskrétní matematika
PB006 Principy programovacích jazyků a OOP
PB007 Software Engineering I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152zk Operační systémy - zkouška
PB154 Základy databázových systémů
PB156 Počítačové sítě
PV004 UNIX
PV080 Information security and cryptography
VB001 English Exam
SBPrip Opakování před SBZZ
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)
Sazba a akademické psaní Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
VB000 Základy odborného stylu
VB000Eng Introduction to Academic Writing
PB029 Elektronická příprava dokumentů
Angličtina Získat alespoň 3 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
Společný univerzitní základ Získat alespoň 9 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
CORE* Předměty s prefixem CORE

Studijní varianta: Jednooborové studium informatiky

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

Absolvovat povinné předměty programu.
IB107 Vyčíslitelnost a složitost
IB031 Úvod do strojového učení
PB016 Úvod do umělé inteligence
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
Splnit podmínky alespoň jednoho povinně volitelného zaměření.

Povinně volitelná zaměření

Otevřená informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří se svůj profil chtěji zvolit sami.

Volba v otevřené informatice Získat alespoň 25 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
MV008 Algebra I
IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů
IV029 Úvod do transparentní intenzionální logiky
IV100 Paralelní a distribuované výpočty
IV107 Bioinformatika I
IV126 Fundamentals of Artificial Intelligence
PB029 Elektronická příprava dokumentů
PB050 Modelování a predikce v systémové biologii
PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
PV005 Služby počítačových sítí
PV017 Řízení informační bezpečnosti
PV061 Úvod do strojového překladu
PV065 UNIX -- programování a správa systému I
PV090 UNIX -- seminář ze správy systému
PV110 Základy filmové řeči
PV112 Computer Graphics API
PV119 Základy práva pro informatiky
PV123 Základy vizuální komunikace
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV169 Základy přenosu dat
PV170 Konstrukce digitálních systémů
PV171 Diagnostika číslicových systémů
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV197 GPU Programming
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV248 Python Seminar
PV251 Visualization
PV281 Programování v jazyce Rust
PV288 Python
IB016 Seminář z funkcionálního programování
IB030 Úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
IV109 Modelování a simulace
IV124 Komplexní sítě
IV128 Online Communication from Social Science Perspective
IV130 Přínosy a rizika inteligentních systémů
PB009 Principles of Computer Graphics
PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii
PB138 Základy webového vývoje a značkovacích jazyků
PB176 Základy kvality a správy kódu
PV003 Architektura relačních databázových systémů
PV056 Machine Learning and Data Mining
PV077 UNIX -- programování a správa systému II
PV113 Produkce audiovizuálního díla
PV291 Introduction to Digital Signal Processing
PV165 Procesní řízení
PV176 Správa systémů MS Windows II
PV182 Human-Computer Interaction
PV211 Introduction to Information Retrieval
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
PV254 Recommender Systems
PV285 IoT Security
PV287 Artificial Intelligence and Machine Learning in Healthcare
VV076 Etika a informační technologie
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost.

PV170 Konstrukce digitálních systémů
PV065 UNIX -- programování a správa systému I
PB138 Základy webového vývoje a značkovacích jazyků
PV077 UNIX -- programování a správa systému II
PV005 Služby počítačových sítí
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
Volba v počítačových systémech Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB176 Základy kvality a správy kódu
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
Vizuální informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Vizuální informatika.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PB009 Principles of Computer Graphics
PV112 Computer Graphics API
PV291 Introduction to Digital Signal Processing
Volba ve vizuální informatice Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV160 Human-Computer Interaction Laboratory
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Grafický design

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Vizuální informatika ve specializaci Grafický design.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV123 Základy vizuální komunikace
PB009 Principles of Computer Graphics
PV078 Grafický design I
VV035 3D Modeling
PV066 Typografie I
PV291 Introduction to Digital Signal Processing
PV084 Písmo I
Bioinformatika a systémová biologie

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat ve specializaci Bioinformatika a systémová biologie.

IV107 Bioinformatika I
VV071 Biochemie pro informatiky
PA052 Úvod do systémové biologie
VV072 Molekulární biologie pro informatiky
IV114 Projekt z bioinformatiky a systémové biologie
PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii
Matematická informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

MV008 Algebra I
IV109 Modelování a simulace
IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods
MA010 Graph Theory
MA018 Numerical Methods
Zpracování přirozeného jazyka

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat ve specializaci Zpracování přirozeného jazyka.

MV008 Algebra I
IB030 Úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči
PB106 Projekt z korpusové lingvistiky
PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
Rozšířená matematika

Při volbě tohoto zaměření není třeba absolvovat povinné předměty programu s prefixem MB. Toto zaměření lze doporučit studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

PřF:MIN101 Matematika I
PřF:M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty
PřF:MIN201 Matematika II
PřF:MIN202 Numerické výpočty
PřF:MIN301 Matematika III
PřF:MIN401 Matematika IV
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II
Fundamenty matematiky

Při volbě tohoto zaměření není třeba absolvovat povinné předměty programu s prefixem MB151 a MB152. Toto zaměření lze doporučit studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II
PřF:M1100 Matematická analýza I
PřF:M2100 Matematická analýza II
PřF:M2150 Algebra I
Volba v pokročilé matematice Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PřF:M3150 Algebra II
PřF:M3100 Matematická analýza III

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (1. semestr)
Jaro 2024 (2. semestr)
Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)
Podzim 2025 (5. semestr)
Jaro 2026 (6. semestr)

Studijní varianta: Major

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

Absolvovat povinné předměty programu.
Splnit studijní variantu Minor jiného studijního programu.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (1. semestr)
Jaro 2024 (2. semestr)
Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)
Podzim 2025 (5. semestr)
Jaro 2026 (6. semestr)

Studijní varianta: Minor

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB001 Úvod do informačních technologií
PB007 Software Engineering I
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní
PB156 Počítačové sítě
PB168 Základy databázových a informačních systémů
PV004 UNIX
PV157 Autentizace a řízení přístupu
IV130 Přínosy a rizika inteligentních systémů
IV109 Modelování a simulace
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)

Doporučený průchod studiem

Podzim 2024 (3. semestr)
Jaro 2025 (4. semestr)
Podzim 2025 (5. semestr)
Jaro 2026 (6. semestr)