News and events archive

From the faculty

  • Informatics Colloquium 25. 4. Ako k nám priletela vesmírom (iná) Pytagorova veta

    Informatics Colloquium 25. 4. 2017, 14:00 lecture hall D2 doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava Ako k nám priletela vesmírom (iná) Pytagorova veta Abstract: Prírodovedecký highlight roka 2016 je asi detekcia gravitačných vĺn v experimente LIGO, na tom sa dosť zhoduje prinajmenej fyzikálna komunita. Nie je celkom triviálne na kolokviálnej úrovni rozumne verne popísať podstatu celej veci. Po Einsteinovi už totiž nevnímame gravitáciu ako silové pôsobenie. Vzniká potom prirodzene zvedavá otázka „Čo vlastne pohlo zrkadlami v experimente LIGO?“ ak nie nejaká sila. Pokúsim sa odpovedať.

    Web address