News and events archive

From the faculty

  • Informatics Colloquium 28. 3. GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI

    Informatics Colloquium 28. 3. 2017, 14:00 lecture hall D2 Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., FF MU GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI Abstract: V tomto projektu pracujeme na systematické aplikaci vybraných metod formalizovaného modelování a výpočetních simulací při studiu dynamiky šíření náboženských představ a forem chování. Cílem projektu rozšíření akademického studia náboženství o specifický metodologický rámec. Ten by na jedné straně umožnil nové způsoby studia a vysvětlování konkrétních historických změn, na straně druhé přispěl k řešení obecnějších otázek spjatých s faktory ovlivňujícími dynamiku kulturních systémů. Základem projektu je řešení čtyř případových studií zaměřených na náboženské tradice antického Středomoří (ísidovské kulty, mithraismus a rané křesťanství). Formalizované modelování je v rámci studia historických procesů koncipováno jako inovativní cesta překračující tradiční induktivní analýzu pramenů i deduktivní aplikaci sociálněvědných a kognitivněvědných teorií. Výpočetní modely je možné nahlížet jako formu teoretického experimentu, který umožňuje při vysvětlování náboženství překročit limity dané torzovitostí pramenů i nemožností vystavit sociokulturní a historickou komplexitu tradiční laboratorní redukci.

    Web address