Archiv zpráv a událostí

Zahraniční studia

 • Obrázek

  Erasmus+ studium na jaro 2020

  Oddělení zahraničních záležitostí vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na evropské studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na jaro 2020. Přihlásit se lze na univerzity, které nebyly obsazeny v prvních dvou kolech výběrového řízení.
  Přihlášky do výběrového řízení Erasmus podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Přihláška FI bude otevřena 16. - 29. září 2019.
  Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit dokládají znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 (kopií certifikátu, dokladu o absolvovaní kurzu, absolvování zkoušky VB001- výpis uz ISu apod.). Studenti, kteří nemají doklad o znalosti této úrovně absolvují test z angličtiny na FI, na který se nahlásí na OZZ do 26. 9. 2019. Test se uskuteční 27.9.2019.

  Webová adresa

  Přílohy