News and events archive

Bachelor and master studies

We have found the news item only in Czech language.
 • Title image

  IA074 – O původu autonomních systémů

  Pro podzimní semestr 2023 zavádí laboratoř Sybila nový interaktivní předmět osvědčeného GEB-ovského formátu, který bude uceleně věnován známé knize "Investigations" od Stuarta Kauffmana.

  Kniha Stuarta Kauffmana – jakýsi protipól knih Dawkinsových – vypráví o vědě poněkud jiné. Vypráví o životě, který buduje biosféry a vesmír. O životě, který má péči o sebe. O životě, který buduje, přestavuje, hledá zdroje energie, doslova nese kůži na trh. O katastrofách spojených s výbuchy tvořivosti i s vymíráním. O zákonitostech tam, kde cílem není rovnovážný stav. Je to kniha o nové vědě, vědě o chování a evoluci složitých systémů, autonomních agentů, jejichž hlavními představiteli jsou živé bytosti. Systémů, kde přestává platit dělítko mezi přírodou a kulturou, protože jsou obojím.

  Seminář probíhající formou diskusí nad jednotlivými kapitolami přináší nejen radost z neinformatického pohledu na život, ale i čaj a koláčky!


  Web address
  Attachments