Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Barbora Bühnová a Pavel Zezula z FI MU mezi Top IT osobnostmi roku 2021

  Časopis Computerworld tradičně připravil speciální přílohu s přehledem TOP IT osobností za uplynulý rok. Letos jich bylo vybráno 27, mezi nimi i dva zástupci Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU).

  Barbora Bühnová, proděkanka FI MU a spoluzakladatelka Czechitas, je osobností s všestranným přínosem pro vědeckou komunitu i vzdělávání v oblasti IT. Mezi její aktivity patří vedení Sdružení průmyslových partnerů FI MU, koordinace aktivit FI MU pro středoškoláky, organizuje světové konference v oblasti kritických infrastruktur, podílí se na aktivitách Czechitas a přivádí tak ženy i mladé k IT, školí lektory a vyučuje techniky a přístupy v oblasti vývoje kvalitních softwarových řešení. Je zvolenou předsedkyní řídicího výboru nejprestižnější světové vědecké konference v oblasti softwarových architektur International Conference on Software Architecture a držitelkou ocenění MUNI Scientist 2021, udělovaného Masarykovou univerzitou.

  „Díky uznání mé práce světovou vědeckou komunitou jsem součástí řady mezinárodních týmů, se kterými pracujeme na úžasných vědeckých výzkumech, jež propojují řadu oborů a komunit, což považuji za fascinující. A prostřednictvím Czechitas se nám daří otevírat dveře do světa IT čím dál větší části naší populace, což je úžasné!“ chválí si Barbora Bühnová.

  Celý medailonek z časopisu Computerworld si můžete přečíst zde: https://is.muni.cz/do/fi/napsali_o_fi/rok_2021_ext/2021-12-21-clanek-top-it-osobnosti-b-bhunova.jpeg

   

  Pavel Zezula, z Katedry strojového učení a zpracování dat FI MU, se v Laboratoři datově orientovaných systémů a aplikací (DISA) se svým týmem zabývá výzkumem a vývojem moderních technik pro efektivní zpracování dat. Specifickou oblastí jeho výzkumu je pak problematika indexování rozsáhlých dat a vyhledávání na základě podobnosti mezi jednotlivými objekty, tzv. podobnostní prohledávání (similarity search). V praxi je tato metoda využitelná v řadě oblastí – např. analýze pohybových vzorců, analýze osob na základě biometrických dat či detekci událostí.

  Již několik let např. DISA spolupracuje s dětskou klinikou na projektu, v němž lékaři sledují pohybově postižené děti, provádí měření a sledují úspěšnost provedených operací. Původně byly pro pořizování těchto dat nezbytné drahé hardwarové systémy, před pár lety se však podařilo vyvinout techniky pro získání pohybových dat z běžných videí. To podle Pavla Zezuly znamená obrovskou revoluci. „Získáváme tím celkem snadno obrovské kvantum dat, v němž je potřeba se rychle zorientovat a najít podobnosti.“ Pro lékaře se otevírá možnost rychle a efektivně v datech vyhledávat, aby se dozvěděli, zda se operace podařila a jak v léčbě pokračovat.

  Stejně může podobnostní prohledávání v budoucnu pomoci k identifikaci jedinců či skupin, kteří vykazují podobné chování a přispět tak např. k prevenci rizikového chování (příkladem mohou být agresivní fanoušci na sportovních zápasech).

  Medailonek z časopisu Computerworld je k dispozici zde: https://is.muni.cz/do/fi/napsali_o_fi/rok_2021_ext/2021-12-21-clanek-top-it-osobnosti-p-zezula.jpeg

  Přílohy