Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Ross J. Anderson převzal čestný doktorát MU v oboru informatika

  Ross J. Anderson, profesor bezpečnostního inženýrství v počítačové laboratoři na Cambridge University, se stal jedním z držitelů čestného doktorátu MU v oboru informatika.

  Vedle uznání nesporných vědeckých výsledků Masarykova univerzita rovněž ocenila Andersonovo dlouhodobé přátelství a spolupráci s vědci z Fakulty informatiky MU. Řadě z nich poskytoval zázemí při dlouhodobém výzkumném pobytu. „Mnoho doktorských studentů také mělo možnost navštívit bezpečnostní skupinu počítačové laboratoře Univerzity v Cambridge nebo se zúčastnit workshopu o bezpečnostních protokolech,“ ocenil děkan FI MU Jiří Zlatuška. R. J. Anderson také několikrát navštívil Brno u příležitosti akcí souvisejících s kyberbezpečností, jako například Security Protocols Workshop.  

  Ve svém proslovu laureát české vědecké hodnosti MU popsal oblasti, kterými se ve své vědecké práci v průběhu let zabýval, např. projekt elektrifikace milionů domácností v Jižní Africe za využití kryptografie či projekt zabezpečení platebních systémů ve Velké Británii. Rovněž vyzval akademický svět, aby více reagoval na výzvy světa reálného a aby nabízel odpovídající řešení. „Jak technologie mění náš svět, my akademici budeme muset vyvinout mnoho nových disciplín, abychom si s tím poradili. Nejvýrazněji se to projeví v přírodních vědách a inženýrství, ale velké změny prostoupí i do dalších oblastí. Pojďme proto i v akademické sféře hledat skutečné problémy a pak stavět týmy, které jsou potřeba k jejich řešení,“ dodal Ross J. Anderson.

  Slavnostní obřad se uskutečnil 21. dubna 2022 v Aule Právnické fakulty MU. Společně s profesorem Andersonem byl oceněn i světově uznávaný fyzik, konstruktér přístrojů a vývojář techniky, Ondřej Křivánek, a to mj. za svůj přinos v oblasti elektronové mikroskopie.

  Odpoledne se pak Ross J. Anderson přesunul do refektáře Mendelova muzea v Augustiniánském opatství. Zde v rámci MUNI Seminar Series dále rozvinul myšlenku prostupnosti technologií do běžného života a role počítačových vědců při hledání souvisejících řešení, a to ve své přednášce „Udržitelnost bezpečnosti, ochrany a soukromí“. Publikum se přednášky dočkalo po dvou letech, kdy byl zrušen původní termín akce z důvodů covidové epidemie. 

  Jsme rádi, že nás profesor Anderson poctil svojí návštěvou a budeme se těšit na další spolupráci!

   

  Foto: M. Indruch/I. Matusevich

  Přílohy