Event Photo Gallery

2008-09-26 Noc vědců

Date 26.9.2008
Place Fakulta informatiky

Description
Noc vědců je celoevropská akce, jejímž cílem je netradičním způsobem zpopularizovat vědu a výzkum v ČR i v rámci celé Evropské unie, umožnit veřejnosti přístup do světa vědy, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. Akce proběhne na pěti místech České republiky (Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Ondřejov + další hvězdárny).
V Brně se na organizaci Noci vědců podílí Masarykova univerzita ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka a Fakulta chemická Vysokého učení technického
v Brně. Akce se koná v době 18.00 – 24:00 hod.