Event Photo Gallery

2010-05-13 X. filmový festival FI

Date 13.5.2010
Place Fakulta informatiky MU

Description
Vážení přátelé filmového umění,

srdečně vás zveme na Filmový festival Fakulty informatiky, kde letos již podesáté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. proběhne promítání původních autorských filmů dne 13. 5. 2010 večer.

Snahu zvýšit obsahovou a technickou kvalitu vytvářené produkce laboratoře podpořilo rozšíření technického vybavení laboratoře LEMMA, zapojení herců JAMU, experiment s 3D filmováním a rozšíření spolupráce s dalšími fakultami MU. Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu a další věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl