Teoretická informatika

Studium teoretické informatiky je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače. Mimo aktivního osvojení poznatků teoretické i technické povahy je kladen zvláštní důraz na rozvoj abstraktního myšlení.

Studenti si osvojí pokročilé algoritmické postupy, získají vhled do principů moderních programovacích jazyků, seznámí se s metodami pro analýzu, testování a verifikaci kódu, a porozumí možnostem a omezením nastupujících výpočetních zařízení, která fungují na odlišných principech, než klasické počítače. Získané poznatky a dovednosti připraví studenty k expertní analytické práci, která může zahrnovat i samostatný výzkum.

Uchazeč si volí jednu ze specializací Diskrétní algoritmy a modely, Formální analýza počítačových systémů, Kvantové a jiné neklasické výpočetní modely nebo Principy programovacích jazyků.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent programu je připraven k práci ve společnostech zaměřených na návrh a vývoj softwarových systémů, zejména na pozicích analytika, softwarového architekta nebo verifikátora. Uplatnění nalezne rovněž ve společnostech poskytujících konzultace a poradenství v oblasti informatiky. Solidní matematické základy společně se znalostí netriviálních algoritmických postupů jsou dobrým předpokladem i pro práci ve finančním sektoru. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent velmi dobře zužitkovat rovněž v navazujícím doktorském studiu.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Galerie absolventů

Další informace o absolventech pro Vás připravujeme.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Praxe není plánována jako součást studia.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro dostudování, jako jsou např. povinné předměty.

Diskrétní algoritmy a modely

Studenti specializace získají pokročilé znalosti v širokém spektru oblastí teoretické informatiky a souvisejících oblastech matematiky. Absolventi specializace budou umět řešit velmi náročné úlohy z vybraných oblastí teoretické informatiky a budou mít základní zkušenost s vědeckou prací podobnou doktorskému studiu.

Řešení náročné úlohy

Formální analýza počítačových systémů

Specializace je zaměřena na formální metody pro modelování, analýzu, testování a verifikaci počítačových programů, které jsou klíčovou součástí vývoje moderních softwarových systémů. Studenti získají potřebný teoretický základ v oblasti formálních metod, hlubší vhled do principů moderních verifikačních nástrojů a soubor prakticky orientovaných dovedností využitelných při působení v týmech zodpovědných za zajištění kvality softwarových produktů.

Pracovní vypětí v laboratoři ParaDiSe

Kvantové a jiné neklasické výpočetní modely

Specializace seznámí studenty s metodami řešení problemů, které jsou na klasických počítačích výpočetně náročné. Absolventi se rovněž obeznámí s principy, výhodami a omezeními neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače.

Časopis Quantum Information & Computation

Principy programovacích jazyků

Specializace poskytuje hlubší vhled do paradigmat moderních programovacích jazyků a struktury jejich překladačů. Absolventi umí zvolit optimální programovací prostředky pro daný typ aplikace a dokáží si rychle osvojit nové programovací jazyky.

Vývoj kódu je to, co nás baví