Budova FI MU

Celoživotní vzdělávání

Vzdělávání je neustálý proces, který pokračuje i po ukončení studia.

Celoživotní vzdělávání (CŽV) zahrnuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti a kvalifikaci jeho účastníků.

Co je to celoživotní vzdělávání (CŽV)?

CŽV se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

V rámci CŽV není možné získat akademický titul. Při přechodu do běžné formy studia (po úspěšném složení přijímací zkoušky) mohou být úspěšným absolventům CŽV uznány kredity, které získali v programu CŽV, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému končení studia a získání titulu.

Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání, o jeho absolvování se účastníkům vydává vysvědčení/osvědčení.

Oddělení celoživotního vzdělávání

E-mail: czv@fi.muni.cz
Tel.: +420 549 49 4641