Výtvarný plenér U3V

Celoživotní vzdělávání

Vzdělávání je neustálý proces, který pokračuje i po ukončení studia.

Celoživotní vzdělávání (CŽV) zahrnuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti a kvalifikaci jeho účastníků.

Co je to celoživotní vzdělávání (CŽV)?

CŽV se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání.

Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

E-mail: czv@fi.muni.cz
Tel.: 549 491 815