Budova FI MU

Celoživotní vzdělávání

Vzdělávání je neustálý proces, který pokračuje i po ukončení studia.

Co je to celoživotní vzdělávání?

Celoživotní vzdělávání (CŽV) doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje znalosti, vědomosti a kvalifikaci.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání, o jeho absolvování se účastníkům vydává vysvědčení/osvědčení.

V rámci CŽV není možné získat akademický titul. Při přechodu do běžné formy studia (po úspěšném složení přijímací zkoušky) mohou být úspěšným absolventům CŽV uznány kredity, které získali v programu CŽV, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému končení studia a získání titulu.

Oddělení celoživotního vzdělávání

E-mail: czv@fi.muni.cz
Tel.: +420 549 49 6229

Podpořeno z projektu NPO (MUNI 3.2.1)

Financováno EU Národní plán obnovy MŠMT