translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Kritéria pro přijetí do magisterských studijních programů v angličtině na Fakultě informatiky MU

Studium od jarního semestru 2021

Pro přijetí do magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce platí následující kritéria - vizuální informatika; Softwarové systémy a správa služeb; a počítačové systémy, komunikace a bezpečnost. Přijímací řízení je pro samoplatce.

Kritéria pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě informatiky MU 2020/2021 se začátkem jara 2021

Co je nutné splnit pro úspěšné přijetí?

 • Žadatel podá online žádost včetně požadovaných příloh a zaplatí poplatek za podání žádosti.
 • Uchazeč úspěšně složí přijímací zkoušky (leden 2021 v Brně) NEBO vzdání se přijímacích zkoušek.
 • Uchazeč dokončí bakalářské studium nejpozději do 15. října 2020.
Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu musí být podána elektronicky . Online přihlášku najdete na: https://is.muni.cz/application/ . Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč a musí být uhrazen podle pokynů v online přihlášce do uzávěrky přihlášek.

Kdy se vzdát přijímací zkoušky?
 • Bakalářský titul (přinejmenším další magisterský titul je také vítán) z akreditované univerzity, který zahrnuje nejméně tři celé roky akademického studia (minimálně 180 ECTS nebo ekvivalent) v oboru výpočetní techniky nebo blízce příbuzného oboru s vynikajícím nebo téměř vynikajícím výkonem , toto musí být dokumentováno alespoň jedním z následujících prostředků:
  studovat průměrný stupeň B nebo lepší na stupnici ECTS,
  o GPA 3.0 nebo vyšší, pro 4bodový GPA,
  o GPA 4.0 nebo vyšší, pro 5bodový GPA,
  o studijní průměr 2,0 nebo nižší na stupnici 1–4,
  o percentil 75 nebo vyšší, na základě hodnocení všech studentů v předchozím programu.
 • Znalost angličtiny minimálně na úrovni B2
  o TOEFL: papírové 563 bodů, internetové 85 bodů;
  o IELTS: 6,5 (bez individuálního skóre pod 5,5);
  o PET 58;
  o Cambridge ESOL zkoušky - CAE (A nebo B), CFE (stupeň A), CPE (A, B nebo C) nebo minimálně 180 (176) bodů na stupnici Cambridge English;
  o Výjimka z anglického certifikátu - studenti, kteří ukončili vzdělání v Kanadě (kromě Quebecu), USA, Velké Británii, Irsku, Novém Zélandu nebo Austrálii.
Obecně se předpokládá, že součástí bakalářského programu budou tyto předměty:
 • programování,
 • algoritmy,
 • počítačové systémy,
 • počítačové sítě,
 • softwarové inženýrství,
 • logika.
Kterýkoli z následujících předmětů zvýší vaše šance na přijetí:
 • Databáze,
 • Automaty,
 • Teorie grafů,
 • Strojové učení nebo umělá inteligence,
 • Překladače,
 • Matematika (lineární algebra, diskrétní matematika, statistika).

Tento seznam není vyčerpávající a absolvování těchto kurzů na diplomu nezaručuje přijetí, jsou však silným ukazatelem vaší přípustnosti.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány?
 • Vyplněná online žádost.
 • Diplom nebo prohlášení o předpokládané promoci.
 • Dodatek k diplomu / Přepis záznamů (s podrobnými popisy / osnovami příslušných kurzů a použitou klasifikační stupnicí).
 • Životopis
 • Doklad o úrovni anglického jazyka.
 • Motivační dopis (týkající se zvoleného programu).
 • Vlastní akademická práce / publikace (např. Bakalářská, diplomová práce).
 • Kopie pasu.
 • Dva odkazy na oficiální hlavičkové papíře, z nichž jeden by měl být akademický.
 • Případně dokumentace ke změně jména (např. Oddací list).

Dokumenty musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině, překlady musí být ověřeny. Studenti nebo absolventi Fakulty informatiky MU nepředávají přepis záznamů. Odeslané dokumenty se neodesílají zpět.

Jaký je termín podání žádosti?

Žádosti budou zpracovány průběžně, po předložení dokumentů a zaplacení poplatku za žádost. Termíny hodnocení žádosti jsou: 15. srpna, 15. září, 15. října. Konečný termín je 27. listopadu 2020.

Rozhodnutí o prominutí přijímacích zkoušek, pozvánka na přijímací zkoušky a výsledky přijímacích zkoušek se zobrazí v online přihlášce. Žadatelům z vízových zemí velmi doporučujeme včasné podání žádosti a zaplacení poplatku za žádost.

Kam zaslat požadované dokumenty?
- ověřené výtisky diplomu a dodatku k diplomu zaslané na adresu:
Fakulta informatiky MU
Úřad pro mezinárodní záležitosti
Botanická 68a
602 00 Brno
Česká republika

Obecný obsah a forma přijímacích zkoušek

Povinnou součástí přijímacích řízení je složení přijímacích zkoušek. Všichni uchazeči (kromě prominutí přijímacích zkoušek) se jich musí osobně zúčastnit v Brně, neexistuje žádná další možnost složení. Vstupní test prověřuje schopnost uchazeče úspěšně studovat nasterův program na Fakultě informatiky. Skládá se z otázek týkajících se základních znalostí z informatiky a matematiky.

Tematické okruhy pro přijímací zkoušky
Studie od podzimu 2020

Pro přijetí do magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce platí následující kritéria - vizuální informatika; Softwarové systémy a správa služeb; a počítačové systémy, komunikace a bezpečnost. Přijímací řízení je pro samoplatce.

Kritéria pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě informatiky MU 2021/2022 se začátkem podzimu 2021

Co je nutné splnit pro úspěšné přijetí?

 • Žadatel podá online žádost včetně požadovaných příloh a zaplatí poplatek za podání žádosti.
 • Uchazeč úspěšně složí přijímací zkoušky (červen 2021 v Brně) NEBO vzdání se přijímacích zkoušek.
 • Uchazeč dokončí bakalářské studium nejpozději do 30. června 2021.
Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu musí být podána elektronicky . Online přihlášku najdete na: https://is.muni.cz/application/ . Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč a musí být uhrazen podle pokynů v online přihlášce do uzávěrky přihlášek.

Kdy se vzdát přijímací zkoušky?
 • Bakalářský titul (přinejmenším další magisterský titul je také vítán) z akreditované univerzity, který zahrnuje nejméně tři celé roky akademického studia (minimálně 180 ECTS nebo ekvivalent) v oboru výpočetní techniky nebo blízce příbuzného oboru s vynikajícím nebo téměř vynikajícím výkonem , toto musí být dokumentováno alespoň jedním z následujících prostředků:
  studovat průměrný stupeň B nebo lepší na stupnici ECTS,
  o GPA 3.0 nebo vyšší, pro 4bodový GPA,
  o GPA 4.0 nebo vyšší, pro 5bodový GPA,
  o studijní průměr 2,0 nebo nižší na stupnici 1–4,
  o percentil 75 nebo vyšší, na základě hodnocení všech studentů v předchozím programu.
 • Znalost angličtiny minimálně na úrovni B2
  o TOEFL: papírové 563 bodů, internetové 85 bodů;
  o IELTS: 6,5 (bez individuálního skóre pod 5,5);
  o PET 58;
  o Cambridge ESOL zkoušky - CAE (A nebo B), CFE (stupeň A), CPE (A, B nebo C) nebo minimálně 180 (176) bodů na stupnici Cambridge English;
  o Výjimka z anglického certifikátu - studenti, kteří ukončili vzdělání v Kanadě (kromě Quebecu), USA, Velké Británii, Irsku, Novém Zélandu nebo Austrálii.
Obecně se předpokládá, že součástí bakalářského programu budou tyto předměty:
 • programování,
 • algoritmy,
 • počítačové systémy,
 • počítačové sítě,
 • softwarové inženýrství,
 • logika.
Kterýkoli z následujících předmětů zvýší vaše šance na přijetí:
 • Databáze,
 • Automaty,
 • Teorie grafů,
 • Strojové učení nebo umělá inteligence,
 • Překladače,
 • Matematika (lineární algebra, diskrétní matematika, statistika).

Tento seznam není vyčerpávající a absolvování těchto kurzů na diplomu nezaručuje přijetí, jsou však silným ukazatelem vaší přípustnosti.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány?
 • Vyplněná online žádost.
 • Diplom nebo prohlášení o předpokládané promoci.
 • Dodatek k diplomu / Přepis záznamů (s podrobnými popisy / osnovami příslušných kurzů a použitou klasifikační stupnicí).
 • Životopis
 • Doklad o úrovni anglického jazyka.
 • Motivační dopis (týkající se zvoleného programu).
 • Vlastní akademická práce / publikace (např. Bakalářská, diplomová práce).
 • Kopie pasu.
 • Dva odkazy na oficiální hlavičkové papíře, z nichž jeden by měl být akademický.
 • Případně dokumentace ke změně jména (např. Oddací list).

Dokumenty musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině, překlady musí být ověřeny. Studenti nebo absolventi Fakulty informatiky MU nepředávají přepis záznamů. Odeslané dokumenty se neodesílají zpět.

Jaký je termín podání žádosti?

Žádosti budou zpracovány průběžně, po předložení dokumentů a zaplacení poplatku za žádost. Termíny hodnocení žádosti jsou: 15. února, 15. března, 15. dubna 2021.

Rozhodnutí o prominutí přijímacích zkoušek, pozvánka na přijímací zkoušky a výsledky přijímacích zkoušek se zobrazí v online přihlášce. Žadatelům z vízových zemí velmi doporučujeme včasné podání žádosti a zaplacení poplatku za žádost.

Kam zaslat požadované dokumenty?
- pokud vás požádáme o zaslání ověřených tištěných kopií na adresu:
Fakulta informatiky MU
Úřad pro mezinárodní záležitosti
Botanická 68a
602 00 Brno
Česká republika

Obecný obsah a forma přijímacích zkoušek

Pokud nesplníte výše uvedené podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, můžete být přijati, pokud úspěšně složíte naše přijímací zkoušky. Všichni uchazeči (kromě prominutí přijímacích zkoušek) se jich musí osobně zúčastnit v Brně, neexistuje žádná další možnost složení. Vstupní test zkouší schopnost uchazeče úspěšně studovat magisterský program na Fakultě informatiky. Skládá se z otázek týkajících se základních znalostí z informatiky a matematiky.

Tematické okruhy pro přijímací zkoušky