Informatika

Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte zejména fundamentální vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium základních matematických disciplín, algoritmů, teorie programování a dalších metod souvisejících s návrhem a analýzou komplexních počítačových i jiných systémů.

Hlavní výhodou, kterou získáte studiem tohoto programu, bude trvalá hodnota v podobě informatického vzdělání, nikoliv školení. Nebude z Vás poučený uživatel informačních technologií, bude z Vás odbornice/odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života.

Proto také bezproblémově najdete uplatnění na trhu práce a Vaše práce bude odpovídajícím způsobem oceněna. Navíc jako studenti tohoto programu si můžete značnou část svého studia individuálně profilovat volbou nepovinných předmětů z nabídky, která plně pokrývá soudobé poznání ve vědním oboru informatika. Tento program je ideálním výchozím bodem pro následné studium klíčových odvětví informatiky, jako jsou například umělá inteligence, kyberbezpečnost, počítačová grafika, zpracování dat, bioinformatika, či teorie informatiky jako vědní disciplíny.

Své studium můžete doplnit také zapojením se do výzkumných aktivit učitelů nebo spoluprací s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia3 roky
Je studium programu pro Vás?

Studium bude náročné zejména na schopnost abstraktního a systematického myšlení, naopak nestaví na schopnosti memorovat fakta. Máte pochybnosti, jestli studium zvládnete? Spolehlivým indikátorem je pro vás lehkost, se kterou zvládáte středoškolskou matematiku, případně zájem o logické hádanky, či úspěchy v různých šifrovacích hrách.

Během studia prvního ročníku lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Programování a vývoj aplikací.

Absolventi
Profil absolventa

Absolventi tohoto studijního programu typicky pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Nicméně i bezprostřední uplatnění absolventů na trhu práce je bezproblémové, můžete pracovat v řadě pozic se zaměřením na programování či informační technologie. Jako kvalitní odborníci v oboru budete na trhu práce velmi ceněni.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Vojtěch Forejt
Vojtěch Forejt

Associate Professor, University of Oxford, UK (2013–2017)

Jan Křetínský
Jan Křetínský

Assistant Professor, TU Mnichov

„Po státnicích jsem odešel na doktorské studium do Mnichova, pro které mě obor Paralelní a distribuované systémy výborně připravil. Po dvou letech jako postdoc v IST Austria jsem získal pozici odborného asistenta na TU Mnichov.“

Filip Široký
Filip Široký

LinkedIn
Rozhovor

Mladý absolvent oceněný časopisem Forbes nahrazuje lidskou sílu počítačem

Díky studiu na FI MU a svojí šikovnosti se Filip Široký dostal na stáž ke světové vědecké špičce v CERN a teď už tam má i stálou práci.

Jakub Nešetřil
Jakub Nešetřil

LinkedIn
Rozhovor

Miliardář Nešetřil: Nechci žít ve společnosti přehlížející neúspěšné

Absolvent Fakulty informatiky MU uspěl v byznysu a teď rozjíždí projekt Česko.Digital, který udělá tuzemsko lepším místem k životu.

Karel Taft
Karel Taft

LinkedIn
Rozhovor

Absolvent informatiky spravuje národní poklad

Zaváděl internet na koleje i do domácností, dnes je předsedou představenstva sdružení, které spravuje národní doménu .cz.

Michal Hrabí
Michal Hrabí

LinkedIn
Rozhovor

Čtyřicet hodin týdně úspěch nezajistí

Absolvent FI MU pracuje jako manažer startup programů v Jihomoravském inovačním centru (JIC) a pomáhá tak novátorským nápadům a firmám uspět na trhu.

Petr Krontorad
Petr Krontorád

LinkedIn
Rozhovor

Čerství absolventi se bojí riskovat

Mladý absolvent FI MU vede rozvíjející se pobočku NetSuite s téměř 300 zaměstnanci.

Ondřej Materna
Ondřej Materna

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi MU stvořili automatického právníka

Co se stane, když se potkají právník a ajťák? Může vzniknout úspěšná a rychle se rozvíjející firma, která poskytuje online platformu pro vytváření právních dokumentů na míru.

Tomáš Brázdil
Tomáš Brázdil

LinkedIn
Rozhovor

Nejvíc vymyslím, když se dohaduju s kolegy

Teoretickému informatikovi Tomáši Brázdilovi se osvědčily postupy, jaké praktikují postavy v seriálu Big Bang Theory.

Foto: Ludmila Korešová.
Filip Procházka

LinkedIn
Rozhovor

Šéf Mycroft Mind: Data o elektřině měníme v informace

Absolvent fakulty informatiky Filip Procházka se zabývá analýzou dat o distribučních soustavách.

Jan Pazdziora, Foto: Ondřej Surý / CC-BY
Jan Pazdziora

LinkedIn
Rozhovor

Stál u zrodu Informačního systému MU. Dnes dělá vývojáře v Red Hat

Jan Pazdziora byl ještě jako student součástí týmu, který na MU zaváděl IS. Teď patří k hlavním mozkům americké společnosti Red Hat.

Tomáš Baránek, Foto: Lenka Kožuchová / CC-BY
Tomáš Baránek

LinkedIn
Rozhovor

Lidé chtějí seberozvojem odstranit chaos

Absolvent FI MU Tomáš Baránek stál u zrodu úspěšného vydavatelství Jan Melvil Publishing.

Vladimír Chvátil, Foto: Dagmar Husárová / CC-BY
Vladimír Chvátil

LinkedIn
Rozhovor

Vladimír Chvátil vytváří hry pro celý svět

Jeho deskovky Krycí jména se prodalo milion kusů ve třiceti jazycích a dnes se řadí k bestsellerům jako třeba Osadníci z Katanu.

David Pavlík, Foto: Ludmila Korešová
David Pavlík

LinkedIn
Rozhovor

Ze SpaceX zpátky do Brna: Absolvent FI MU pracoval pro Elona Muska

Absolvent fakulty David Pavlík vystřídal za posledních 12 let v USA několik věhlasných zaměstnavatelů.

Václav Matyáš, Foto: Ondřej Surý
Václav Matyáš

LinkedIn
Rozhovor

Open source v kyberbezpečnosti a nová generace vědců

Absolvent FI MU, profesor Václav Matyáš si povídal s Mikem Bursellem z firmy Red Hat o tématech počítačové bezpečnosti a její uživatelské přívětivosti.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Praxe není plánována jako součást studia.

Výzkum
Zapojení do výzkumu a vývoje

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Věda, výzkum a vývoj

Povinně volitelná zaměření jednooborového studia

Student se výběrem zaměření může specializovat, resp. připravit na studium konkrétního navazujícího magisterského programu. Zaměření odpovídají vybrané předměty, jak je uvedeno ve studijním katalogu.

Sdružené studium

V programu Informatika lze studovat také v tzv. sdruženém studiu, kdy si vyberete hlavní a k němu jeden libovolný vedlejší obor z nabídky jiné fakulty.

  • Major (informatika jako hlavní obor)
  • Minor (informatika jako vedlejší obor)