O knihovně FI MU

Systematicky budovaný a průběžně aktualizovaný fond knih a časopisů tvoří 90 % titulů v angličtině a 10 % v českém jazyce. V současné době knihovna disponuje cca 20 000 svazky knih a 20 tituly tištěných časopisů. V knihovně je uživatelům k dispozici 20 studijních míst.

K elektronické katalogizaci, půjčování a vyhledávání v katalogu slouží celouniverzitní knihovnický systém ALEPH a nově také katalog.muni.cz. Knihovní server MU s elektronickými katalogy všech fakultních knihoven MU včetně FI je dostupný na adrese zde nebo přímo na FI.

Služby knihovny využívají především vyučující a studenti FI. Knihovna však má své uživatele také z řad zaměstnanců a studentů z ostatních fakult MU i VUT.

Fakulta informatiky MU začala hned od svého vzniku v roce 1994 budovat i vlastní knihovnu. Základ knihovního fondu (cca 1 500 knih) převzala z Ústavu výpočetní techniky a dále se zaměřila na rozvoj kvalitního fondu z oblasti informatiky (Computer Science).

Od počátku svého vzniku umožňuje knihovna uživatelům v přímém přístupu (volném výběru) samostatné vyhledávání a prohlížení knih i časopisů. Knihy jsou řazeny tematicky.