O Fakultě informatiky MU

Fakulta informatiky byla založena roku 1994 jako první informatická fakulta v ČR. Dnes, při stále rostoucím zájmu o studium, poskytuje informatické vzdělání na všech stupních VŠ studia dvěma tisícům studentů v češtině a angličtině. Kromě kvalitní výuky je v téměř dvaceti laboratořích prováděn špičkový výzkum, často ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty či firmami sídlícími ve vědecko-technickém parku přímo v areálu FI.

Schrödingerův gril

Lidé

Největším bohatstvím instituce jsou její lidé.

17 + 30

profesorů + docentů

2342

studujících

Kolegium děkana Zaměstnanci

Budova FI

Pracoviště a orgány

4

katedry

1

nejlepší studijní oddělení na světě

Organizační struktura a orgány Akademický senát Kontakty

Demolice staré budovy | Foto: David Povolný

Historie

8172

obhájených závěrečných prací

23

filmových festivalů

Z historie fakulty

Předávání čestného diplomu

Síň slávy

7

čestných doktorů FI

nespočet

ocenění za vědu a tvůrčí činnost

Získaná ocenění

Potlesk po přednášce profesora Henzingera v aule 
                     Právnické fakulty MU při přebírání čestného doktorátu MU

Akce, konference, semináře

27

let konání Informatického kolokvia

25

ročníků založení a spolupořádání konference Text, Speech and Dialogue TSD

Přehled akcí

Text profesora Henzingera vepsaný do knihy návštěv při přebírání čestného doktorátu MU

Důležité dokumenty

7634

vydaných absolventských diplomů za studium ukončené SZZ (více než 5300 absolventů)

30

smluvních vztahů s průmyslovými partnery

Vybrané dokumenty Úřední deska

„Le silence eternel de ces espaces infinis m'effraie.“

Blaise Pascal (Pensées, 1670)