Program VMAP – VMware Academic Program

VMware Academic Program (VMAP) je komplexní program určený speciálně pro akademickou obec. Program umožňuje uživatelům získat snadný přístup k nejnovějším technologiím virtualizace zdrojů. Program urychluje výuku a výzkum v rychle se rozvíjející oblasti virtualizovaných infrastruktur poskytováním fakultě a studentům přístup k virtualizačním technologiím běžně používaných v komerčním prostředí.

Co je v programu zahrnuto

Viz seznam software.

Každý produkt je omezený na pouze jednu licenci.

Kdo může program využít

Studenti FI – na své domácí počítače po dobu jednoho roku s možností prodloužení, pokud navštěvují některý z předmětů FI zaměřený na virtualizační nástroje nebo se podílejí na některém výzkumném projektu FI nebo některé výzkumné laboratoře FI. SW mohou bez přeinstalace používat i po ukončení výuky nebo výzkumného projektu nejvýše do ukončení svého studia na FI.

Učitelé FI – na své počítače domácí i v kancelářích, pokud jsou zaměstnanci FI a jejich pracovní náplní je výuka virtualizačních technologií, nekomerční výzkum nebo zajišťují správu VT. Po ukončení pracovní poměru musí SW odinstalovat.

Počítačové učebny FI – za účelem výuky virtualizačních nástrojů je možné SW instalovat na výukové počítače a sdílet je i s jinou výukou.

Výzkumné laboratoře FI – SW lze instalovat na počítače výzkumně orientované laboratoře nebo laboratoře zabývající výukou virtualizačních technologií.

Pokud máte zájem o využití, které zde není explicitně uvedeno nebo dostatečně vysvětleno, neexperimentujte a kontaktujte raději administrátora programu.

Kdy nelze program využít

Software nelze využít k vytvoření potřebné infrastruktury fakulty. Licence vSphere získané v rámci tohoto programu nelze využít pro virtualizace desktopových prostředí pro běžnou práci.

Jak se registrovat

Již registrovanému oprávněnému uživateli stačí na https://itacademy.vmware.com/ kliknout nahoře na Student login a přihlásit se. Oprávnění je platné pouze rok po dobu platnosti fakultního předplatného (obnovuje se během listopadu). Noví uživatelé nebo původní uživatelé další rok musejí kontaktovat správce následujícím způsobem:

Kontakty