Program VMAP – VMware Academic Program

VMware Academic Program (VMAP) je komplexní program určený speciálně pro akademickou obec. Program umožňuje uživatelům získat snadný přístup k nejnovějším technologiím virtualizace zdrojů. Program urychluje výuku a výzkum v rychle se rozvíjející oblasti virtualizovaných infrastruktur poskytováním fakultě a studentům přístup k virtualizačním technologiím běžně používaných v komerčním prostředí.

Co je v programu zahrnuto

Program VMAP zahrnuje
 • VMware eLearning
 • VMware Exam Voucher Coupon Code
 • VMware Fusion (for Mac OS X)
 • VMware Player
 • VMware Sales Professional
 • VMware Study Material Coupon Code
 • VMware vCenter Server Standard
 • VMware vCloud Director
 • VMware vCloud Suite Standard
 • VMware vSphere
 • VMware Workstation

Každý produkt je omezený na pouze jednu licenci. Další licence je možné zakoupit se slevou.

Kdo může program využít

Studenti FI – na své domácí počítače po dobu jednoho roku s možností prodloužení, pokud navštěvují některý z předmětů FI zaměřený na virtualizační nástroje nebo se podílejí na některém výzkumném projektu FI nebo některé výzkumné laboratoře FI. SW mohou bez přeinstalace používat i po ukončení výuky nebo výzkumného projektu nejvýše do ukončení svého studia na FI.

Učitelé FI – na své počítače domácí i v kancelářích, pokud jsou zaměstnanci FI a jejich pracovní náplní je výuka virtualizačních technologií, nekomerční výzkum nebo zajišťují správu VT. Po ukončení pracovní poměru musí SW odinstalovat.

Počítačové učebny FI – za účelem výuky virtualizačních nástrojů je možné SW instalovat na výukové počítače a sdílet je i s jinou výukou.

Výzkumné laboratoře FI – SW lze instalovat na počítače výzkumně orientované laboratoře nebo laboratoře zabývající výukou virtualizačních technologií.

Pokud máte zájem o využití, které zde není explicitně uvedeno nebo dostatečně vysvětleno, neexperimentujte a kontaktujte raději administrátora programu.

Kdy nelze program využít

Software nelze využít k vytvoření potřebné infrastruktury fakulty. Licence vSphere získané v rámci tohoto programu nelze využít pro virtualizace desktopových prostředí pro běžnou práci.

ELMS – download server

ELMS je webový systém, který slouží pro správu licencí a distribuci softwaru v programu VMWare. Pokud máte k tomuto programu přístup, na titulní stránku systému se dostanete kliknutím na odkaz VMWare, v autentizované části fakultní administrativy v sekci Můj účet / Přihlášení do ELMS. Pro autentizaci do ELMS jsou uživatelům generovány anonymizované loginy.

Kontakty

 • Administrátor VMAP na FI MU: Mgr. Ondrej Šebela
 • Kontaktní adresa: win@fi.muni.cz