Zaměstnanecký terminálový server ate

Připojení k terminálovému serveru

Připojení je povoleno pouze ze strojů v síti MU. Ze strojů mimo tuto síť je možné pro připojení využít např. službu VPN FI či VPN MU.

Windows

Pro připojení k terminálovému serveru se používá klient Remote Desktop, který lze spustit stiskem Win+R a zadáním mstsc. Po spuštění je třeba jako jméno počítače vyplnit ate.fi.muni.cz, stisknout Connect a uživatelské jméno zadat ve tvaru ntfi\your_login. Případně lze ještě před připojením mnohá další nastavení upravit po kliknutí na Options:

Linux/unix

Doporučujeme použití programu xfreerdp. Pokud není zahrnut v uživatelem používané linuxové distribuci, lze si jej přeložit ze zdrojových kódů ze stránky projektu freerdp nebo využít předpřipravených balíků, např. z rpmfind.net ap. Připojit se pak lze např. příkazem xfreerdp -d NTFI -u your_login ate.fi.muni.cz (další přepínače program vypíše po spuštění xfreerdp bez parametrů).

Alternativou je rdesktop: rdesktop -d NTFI -u your_login ate.fi.muni.cz. Velikost okna se nastaví přepínačem -g. Do fullscreenu se lze přepnout stisknutím Ctrl+Alt+Enter.

macOS

Uživatelé projektu MacPorts mohou jednoduše nainstalovat balík FreeRDP příkazem port install freerdp a pak v terminálu používat příkaz /opt/local/bin/xfreerdp -d NTFI -u your_login ate.fi.muni.cz, jak je popsáno v sekci pro Linux.

Další možností je instalace Microsoft Remote Desktop client. Po spuštění je třeba kliknout na New a v novém okně jako PC name zadat ate.fi.muni.cz, jako User name ntfi\your_login a jako Connection name např. ate, zavřít okno a připojovat se poklepáním na nově vytvořenou položku pod My Desktops.

Přihlášení na terminálový server

Po úspěšném připojení se zobrazí výzva k zadání hesla. To lze v případě potřeby změnit/nastavit na Fakultní administrativě.

Případnou hlášku „Restart your computer to finish installing updates“ prosím ignorujte. Nedokázali jsme nastavit, aby se nezobrazovala a zároveň zůstalo zachováno, že se automaticky nainstalují dostupné aktualizace, ale v případě nutnosti restartu se terminálový server sám nerestartuje.

Odhlášení/odpojení z terminálového serveru

Po ukončení práce na serveru je třeba se odhlásit spuštěním skriptu odhlášení uživatele, který naleznete na ploše. Relaci není nutné vždy odhlašovat, připojení lze pouze přerušit ukončením klienta, kdy na serveru spuštěné aplikace zůstanou běžet a po dalším připojení lze pokračovat v přerušené činnosti. Přerušené relace jsou na serveru uchovávány nejvýše dva dny, pak je server ukončí.

I při pouhém odpojení ale doporučujeme uložit veškerou rozpracovanou práci a otevřené dokumenty, protože pokud na serveru není nikdo aktivní, může být restartován kvůli dokončení instalace aktualizací, třebaže se snažíme takové restarty provádět tak, aby uživatele ovlivnily co nejméně.

Uživatelské nastavení prostředí terminálového serveru (profil)

Uživatelská nastavení (profil) se ukládají do \\ate\tsprofiles\your_login. Ke složce lze z fakultních počítačů s Windows přistupovat vzdáleně protokolem SMB obdobně jako třeba k unixovému domovskému adresáři, kdyby někdo chtěl např. kopírovat nějaká data z či do složek Documents, Desktop ap.

Přístup na lokální klientské disky v relaci terminálového serveru

Je-li při spouštění klienta povoleno připojení lokálních disků (pod Windows Options → Local Resources → More... v části Local Devices and Resources → Disk Drives), lze z terminálové relace přistupovat k lokálním diskům klientského stroje např. skrze Windows Explorer či síťovou cestu \\tsclient\c ap.

Připojení unixového domovského adresáře

Adresář se automaticky připojuje jako disk Z:, případně lze využít tento návod.

Tisk

K tisku lze využít tiskáren dostupných z klientského PC, je-li jejich použití povoleno při spouštění klienta (pod Windows Options → Local Resources → Printers). Tiskárny pak budou standardně přístupné ve složce Devices and Printers.

Pro tisk na fakultní síťovou tiskárnu přímo ze serveru ate je nutné danou tiskárnu nejprve přidat spuštěním instalátoru, který je pro jednotlivé tiskárny k dispozici v tabulce tiskáren ve sloupci win vpravo.