Přesný čas v síti FI

Pro synchronizaci přesného času počítačů lze použít server time.fi.muni.cz. Server poskytuje přesný čas protokolem NTP (nebo SNTP) odkudkoli z Internetu a protokolem time (RFC 868) uvnitř sítě FI.

Tento server je součástí distribuované sítě NTP serverů NTP Pool Project, viz také grafy monitoringu pro IPv4 a pro IPv6.

Něco o našich praktických zkušenostech s provozem NTP si můžete přečíst také v článku Přesný čas a transparentnost sítě našeho blogu.

Synchronizace času na unixu

Pro přesnou synchronizaci je třeba mít na počítači běžící démon NTP. V mnoha distribucích je jeden velmi jednoduchý součástí výchozí instalace: systemd-timesyncd. Pokud máte ten a chcete použít fakultní server přesného času, stačí v konfiguračním souboru /etc/systemd/timesyncd.conf nastavit v oddíle [Time] řádek NTP=time.fi.muni.cz a restartovat démon pomocí systemctl restart systemd-timesyncd. Správnost nastavení ověřte přes timedatectl timesync-status: na prvním řádku byste měli vidět jméno právě nastaveného serveru.

Můžete si nainstalovat i klasický démon NTP (typicky balíček ntp, ne openntpd). V konfiguračním souboru /etc/ntp.conf nebo /etc/ntpsec/ntp.conf pak fakultní server NTP nastavíte doplněním řádku server time.fi.muni.cz iburst a zakomentováním řádků s direktivami pool. Je též nutné upravit (případnou existující) konfiguraci tos: minclock musí být 1 a minsane buď neuvedeno nebo také 1; například tedy tos minclock 1 minsane 1. Pak restartujte službu: systemctl restart ntpd.

Alternativou je chrony (chronyd). Pokud jste server time.fi.muni.cz nenastavili už při instalaci, lze to udělat zakomentováním řádku s direktivou pool v souboru /etc/chrony.conf a přidáním řádku server time.fi.muni.cz iburst. Pak restartujte službu: systemctl restart chronyd.

Synchronizace času na Windows

Ve Windows lze použít příkaz

w32tm /config /manualpeerlist:time.fi.muni.cz /syncfromflags:manual /update

který je třeba spustit v příkazové řádce s administrátorskými právy. Aby příkaz uspěl, musí být spuštěna služba Windows Time. Z příkazové řádky ji lze spustit příkazem net start w32time, automatické spouštění po startu lze nastavit příkazem sc config w32time start=auto.

Kontrolu nastavení provedete pomocí

w32tm /query /configuration

Možné potíže

Viz https://support.microsoft.com/en-us/kb/2385818.