Přesný čas v síti FI

Pro synchronizaci přesného času počítačů lze použít server time.fi.muni.cz. Server poskytuje přesný čas protokolem NTP odkudkoli z Internetu a protokolem time (RFC 868) uvnitř sítě FI.

Synchronizace času na unixu

Pro přesnou synchronizaci je třeba spouštět NTP démona v klientském režimu (typicky balíček ntp, ne openntpd), například s následujícím konfiguračním souborem ntp.conf:
restrict default nomodify notrap noquery
restrict 127.0.0.1
server time.fi.muni.cz
driftfile /var/lib/ntp/drift

nebo do existujícího konfiguračního souboru typicky stačí doplnit server time.fi.muni.cz.

Alternativou je chrony (chronyd), který je součástí některých distribucí (například Fedora). Pokud jste server time.fi.muni.cz (=pyrrha.fi.muni.cz) nenastavili už při instalaci, lze to udělat zakomentováním řádku "pool 2.fedora.pool.ntp.org iburst" v souboru /etc/chrony.conf a přidáním řádku:

server time.fi.muni.cz iburst

Synchronizace času na Windows

Ve Windows lze použít příkaz
w32tm /config /manualpeerlist:time.fi.muni.cz /syncfromflags:manual /update
Pozn.: je třeba spustit v příkazové řádce s admin právy

Kontrolu nastavení provedete pomocí
w32tm /query /configuration

Možné potíže

Viz https://support.microsoft.com/en-us/kb/2385818