Zakládáte nový repozitář?

Použijte místo zastaralého SVN modernější verzovací systém Git. Doporučujeme repozitář založit na fakultním GitLabu. Ten kromě pohodlnějšího webového rozhraní nabízí Issues, Milestones a Wiki. Viz dokumentace.

Pro studenty FI je k dispozici systém pro správu verzí Subversion. Uživatelé si mohou zřídit repozitář pomocí aplikace na Fakultní administrativě FI.

Řádkový klient

Na unixových strojích je k dispozici modul subversion (příp. subversion-X.Y.Z s číslem aktuálně nainstalované verze). Základním příkazem pro správu obsahu úložiště je svn. Nejprve ale vytvořte typickou strukturu úložiště s těmito adresáři, např. v /tmp/project/:

trunk/
bude obsahovat aktuální pracovní kopii projektu
tags/
je pro ukládání konzistentních, významných verzí projektu
branches/
slouží pro ukládání různých větví projektu

Celý Váš projekt uložte do adresáře trunk a následujícím zavoláním příkazu svn celou strukturu naimportujte do úložiště:

$ svn import /tmp/project/ https://svn.fi.muni.cz/fi/${REPOSITORY_NAME}
...
Adding     project/trunk
Adding     project/branches
Adding     project/tags

Pokud chceme začít s repositářem pracovat, získáme nejdříve od serveru aktuální pracovní kopii (tj. důležité kvůli metadatům, které se do každého adresáře přidávají):

$ svn checkout https://svn.fi.muni.cz/fi/${REPOSITORY_NAME} ~/project/
A  /home/xpepik/project/trunk
A  /home/xpepik/project/branches
A  /home/xpepik/project/tags
Checked out revision 1.

Pro další práci s úložištěm má svn tyto parametry:

Příklad: vytvoříme nový soubor a přiřadíme jej pod správu verzovacího systému:

$ cd ~/project/trunk/
$ vim Makefile
$ svn add Makefile

Změny v pracovní kopii je vhodné uložit na sever:

$ svn commit
Adding     trunk/Makefile
Transmitting file data .
Committed revision 2.

Webový klient

Jednoduchý webový klient je k dispozici na adrese totožné s úplným síťovým názvem repositáře:

https://svn.fi.muni.cz/fi/${REPOSITORY_NAME}