Fakultní webové proxy

Ve fakultní síti provozujeme cacheující webový proxy server, který je možné využít pro webový přístup ke zdrojům dostupným jenom ze sítě FI nebo pro zpřístupnění Internetu pro zařízení v sítích FI s privátními adresami.

Služby fakultního proxy serveru jsou dostupné jenom v rámci sítě MU. U prohlížečů/nástrojů se může postup konfigurace lišit. Typicky však stačí nastavit adresu proxy serveru cache.fi.muni.cz a TCP port 3128.

Pokud máte zařízení v privátní síti, může pomoci nakonfigurovat použití HTTP proxy globálně v souboru /etc/environment přidáním těchto řádků:

    http_proxy=http://cache.fi.muni.cz:3128/
    https_proxy=http://cache.fi.muni.cz:3128/

Toto nastavení bude platné pro programy respektující uvedené proměnné prostředí.