Fakultní poštovní schránka

Každý uživatel s aktivním unixovým účtem na FI disponuje poštovní schránkou s adresou login@fi.muni.cz. Poštovní schránka je tedy obvykle přístupná počas doby studia, resp. pracovního vztahu na FI a zejména s jeho ukončením zaniká. Implicitně je tato schránka fyzicky reprezentovaná souborem /var/mail/login, a to buď na Anxurovi, anebo na Aise + unixových stanicích v hale (stanice mailboxy s Aisou transparentně sdílejí po síti). Konkrétní úložiště vaší pošty (Aisa vs. Anxur) je rozhodnuto dle pravidel doručování elektronické pošty v síti FI. Jste-li zaměstnancem FI, můžete si cílové úložiště volit dle vlastního uvážení.

Přístup ke schránce

K lokální práci se schránkou (tj. z shellu po přihlášení na stanici/server přes SSH nebo po lokálním přihlášení na stanici v hale) doporučujeme použít programu mutt (buď přítomný rovnou na disku, anebo dostupný jako modul). Ke konzolovým alternativám patří pine či elm.

Vzdálený přístup (např. z domácího grafického poštovního klienta) ke schránce na Aise, resp. Anxurovi, je možný protokoly POP3 (port 110) / IMAP (port 143) či šifrovanými variantami POP3S (995) / IMAPS (993). Implicitně nešifrovaným POP3/IMAP však nebude na FI povolen přístup, dokud klient neaktivuje šifrování protokolem TLS. V každém případě se autentizujete svým unixovým uživatelským loginem a jemu příslušným heslem.

Pokud pro práci s poštou preferujete prohlížeč nebo vaše připojení mimo fakultní síť neumožňuje komunikaci pomocí protokolu IMAP a SMTP, ale HTTP a HTTPS je povoleno, je k dispozici webové rozhraní.

SMTP server pro odeslání pošty

Pakliže potřebujete odesílat poštu z jiného stroje, než je některý fakultní server nebo stanice, můžete použít server relay.fi.muni.cz a protokol SMTP.

Odesílatelé situovaní mimo síť FI se musí autentizovat unixovým loginem a příslušným heslem a bude po nich vyžadováno šifrování protokolem SSL (SMTPS na portu 465) nebo STARTTLS (SMTP na standardním portu 25).

Certifikáty

Obecně platí, že klient, který komunikuje se serverem (IMAP, POP3 i SMTP) šifrovaným kanálem (SSL i TLS), kontroluje certifikát serveru. Proto může být potřeba provést import certifikátů certifikačních autorit. Při použití těchto certifikátů je třeba dávat pozor na adresy serverů, které máte uvedeny v konfiguraci klienta. Pro IMAP/POP3 jsou korektní jména aisa.fi.muni.cz a anxur.fi.muni.cz, jim odpovídající certifikační autorita je TERENA Certificate Service. Pro SMTP je to server relay.fi.muni.cz a certifikační autoritou je FI. Nelze použít jiných aliasů těchto serverů. Pro více informací ohledně certifikátů viz také SSL certifikát Fakultní administrativy.

Poznámka

Na závěr připomínáme, že fakultní pošta (adresa login@fi.muni.cz nebo login@informatics.muni.cz) je něco zcela jiného než univerzitní schránka na ISu (adresa UČO@mail.muni.cz).

Odpovědný kontakt: unix(atsign)fi(dot)muni(dot)cz