translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Testování paměti: memtester

Před uvedením hardwaru do provozu můžete vyzkoušet jeho funkčnost. V případě paměti RAM doporučujeme použít diagnostický nástroj memtester. Můžete také najít další nástroje, například memtest86 +. Výhoda použití memtesteru spočívá v tom, že může - ve spojení s jinými nástroji - poskytnout podrobné informace o jakýchkoli chybách.

Spusťte Ubuntu z flash disku

Vytvořte bootovací flash disk Ubuntu. Můžete použít např. unetbootin , nebo stáhnout Ubuntu Desktop a zkopírujte jej na flash disk dd .

K zavedení použijte flash disk a vyberte 'Try Ubuntu'.

Nainstalujte potřebné balíčky

Nejprve musíte upravit seznam repozitářů a aktualizovat index.

 • Pomocí editoru otevřete sources.list: editor /etc/apt/sources.list
 • Odstranit deb cdrom:[...] čára
 • Na konec řádku, kde je uveden název aktuálního vydání Ubuntu (tj. Xenial, yakkety atd.), Přidejte „vesmír“
 • Aktualizovat index: apt-get update
 • Nainstalujte balíčky pomocí: apt-get install mcelog openssh-server memtester edac-utils

Kromě memtesteru budou na vašem počítači nainstalovány balíčky mcelog (udržuje protokol o všech zjištěných hardwarových chybách) a edac-utils (detekující selhání ECC a další chyby). Pro zajištění přístupu přes SSH musí být použit otevřený ssh-server - výhody jsou popsány níže.

Zkontrolujte, zda je spuštěn mcelog a protokol je v pořádku: systemctl status mcelog . Pokud se vyskytnou chyby jako „mcelog: Upozornění: cpu 0 offline ?, imc_log not set“, nahrajte modul jádra msr: modprobe msr && systemctl restart mcelog (vidět 1 , 2 ).

Přihlaste se k testovanému počítači pomocí SSH

Pokud se přihlásíte k testovanému počítači pomocí SSH, budete moci vidět výstupy na konzole, i když dojde k kritické chybě. Chcete-li se přihlásit jako root, musíte nastavit root heslo a povolit ho (tj. V /etc/ssh/sshd_config soubor změňte možnost „PermitRootLogin“ na „ano“). Můžete tak učinit pomocí následujících příkazů:

 • sudo passwd
 • sed -i 's/^\(PermitRootLogin\).*/\1 yes/' /etc/ssh/sshd_config
 • systemctl reload sshd

Přihlaste se ke stroji přes SSH. Tip: Pokud v současné době nemáte jiný počítač, můžete použít SSH a přihlásit se z testovaného počítače do jiného počítače, ke kterému máte přístupová práva. Na druhém počítači spusťte obrazovku (emulátor terminálu) a použijte ji k přihlášení zpět k testovanému počítači. Pokud se něco pokazí, můžete se kdykoli a odkudkoli přihlásit do spuštěné obrazovky stroje a spustit screen -r a vraťte se na virtuální obrazovku. Můžete spustit obrazovku s volbou –L, která říká obrazovce, aby zaplala automatické protokolování výstupu. Soubor protokolu se nazývá screenlog.0.

Chcete-li uvolnit paměť, zastavte všechny procesy, které nemusí být nutně spuštěny

Varování! Pokud pracujete na testovaném počítači lokálně, nejprve přepněte do textové konzole, protože init 3 vypne grafické prostředí. Můžete tak učinit stisknutím Ctrl + Alt + F2 nebo zadáním sudo chvt 2 příkaz.

 • init 3
 • systemctl stop avahi-daemon cups-browsed [...]
 • echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Test paměti

Nejprve určete, kolik paměti máte k dispozici:

 • free -h , sloupec Dostupné.

Další možností je pokusit se spustit memtester s větším množstvím paměti, než můžete získat, a vyhledat dostupnou částku v seznamu ('want' odkazuje na požadované množství, 'got' na skutečné dostupné množství).

Spusťte testování. Doporučujeme nepoužívat veškerou dostupnou paměť, ale ponechat si část volného (přibližně 1 GB):

 • date; memtester 499G; date

Upozorňujeme, že testování je nekonečný proces a bude probíhat, dokud jej nezastavíte. Kdykoli je to vhodné, můžete jej omezit na určitý počet iterací (pomocí memtester 499G 3 příkaz omezíte na 3 iterace).

Jakékoli chyby budou uvedeny v memtesteru nebo zaznamenány do konzole pomocí mcelogu. Po dokončení běhu můžete zkontrolovat výstupy edac-util a dmesg příkazy.