Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Testování paměti: memtester

Před uvedením hardwaru do provozu si možná budete chtít otestovat jeho funkčnost. Pro paměť RAM doporučujeme použít diagnostický nástroj memtester. Můžete se setkat i s dalšími nástroji, například memtest86+. Výhoda použití nástroje memtester spočívá v tom, že může - ve spojení s dalšími nástroji - poskytnout podrobné informace o případných chybách.

Zavedení Ubuntu z flash disku

Vytvořte bootovací flash disk Ubuntu. Můžete použít např. adresu unetbootin, nebo si stáhnout Ubuntu Desktop a zkopírovat jej na flash disk pomocí adresy dd.

Pomocí flash disku spusťte systém a vyberte možnost "Try Ubuntu" (Vyzkoušet Ubuntu).

Nainstalujte potřebné balíčky

Nejprve je třeba upravit seznam repozitářů a aktualizovat index.

 • Pomocí editoru otevřete soubor sources.list: editor /etc/apt/sources.list
 • Odstraňte řádek deb cdrom:[...].
 • Na konec řádku, kde je uveden název aktuální edice Ubuntu (tj. xenial, yakkety atd.), přidejte 'universe'.
 • Obnovit index: apt-get update
 • Nainstalujte balíčky pomocí: apt-get install mcelog openssh-server memtester edac-utils

Kromě memtesteru budou na váš počítač nainstalovány balíčky mcelog (uchovává protokol o všech zjištěných hardwarových chybách) a edac-utils (zjišťuje selhání ECC a další chyby). Pro zajištění přístupu přes SSH je třeba použít otevřený ssh-server - výhody jsou popsány níže.

Zkontrolujte, zda je spuštěn program mcelog a zda je protokol v pořádku: systemctl status mcelog. Pokud se objeví chyby jako např: Warning: cpu 0 offline?, imc_log not set", načtěte modul jádra msr: modprobe msr && systemctl restart mcelog (viz 1, 2).

Přihlaste se k testovanému počítači prostřednictvím SSH

Pokud se k testovanému stroji přihlásíte přes SSH, budete moci vidět výstupy na konzoli, i když dojde ke kritickému selhání. Abyste se mohli přihlásit jako root, musíte nastavit heslo roota a povolit ho (tj. v souboru /etc/ssh/sshd_config změnit volbu 'PermitRootLogin' na 'yes'). Můžete tak učinit pomocí následujících příkazů:

 • sudo passwd
 • sed -i 's/^\(PermitRootLogin\).*/\1 yes/' /etc/ssh/sshd_config
 • systemctl reload sshd

Přihlaste se k počítači prostřednictvím SSH. Tip: pokud u sebe zrovna nemáte jiný počítač, můžete použít SSH a přihlásit se z testovaného stroje do jiného počítače, ke kterému máte přístupová práva. Na druhém počítači spusťte screen (emulátor terminálu) a pomocí něj se přihlaste zpět do testovaného počítače. Pokud se cokoli pokazí, můžete se kdykoli z libovolného místa přihlásit do počítače se spuštěným screenem, spustit screen -r, a vrátit se na svou virtuální obrazovku. Screen můžete spustit s parametrem -L, který screenu říká, aby zapnul automatické protokolování výstupu. Soubor protokolu se jmenuje screenlog.0.

Zastavte všechny procesy, které nemusí nutně běžet, abyste uvolnili paměť.

Upozornění! Pokud pracujete na testovaném počítači lokálně, přepněte se nejprve do textové konzole, protože init 3 vypne grafické prostředí. Můžete tak učinit stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Alt+F2 nebo zadáním příkazu sudo chvt 2.

 • init 3
 • systemctl stop avahi-daemon cups-browsed [...]
 • echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Test paměti

Nejprve zjistěte, kolik paměti máte k dispozici:

 • free -h, sloupec K dispozici.

Další možností je zkusit spustit memtester s větším množstvím paměti, než můžete získat, a vyhledat dostupné množství v seznamu ("chci" se vztahuje k požadovanému množství, "mám" ke skutečně dostupnému množství).

Spusťte testování. Doporučujeme nevyužívat celou dostupnou paměť, ale ponechat si nějakou volnou (přibližně 1 GB):

 • date; memtester 499G; date

Upozorňujeme, že testování je nekonečný proces a bude probíhat, dokud jej nezastavíte. Kdykoli je to vhodné, můžete jej omezit na určitý počet iterací (pomocí příkazu memtester 499G 3 jej omezíte na 3 iterace).

Případné chyby budou vypsány programem memtester nebo zaznamenány v konzoli pomocí programu mcelog. Po dokončení běhu můžete zkontrolovat výstupy příkazů edac-util a dmesg.